donderdag 10 november 2016

Prehistorisch grafveld spoorloos in Watertorenpark


Leden van de werkgroep archeologie van Museum Hengelo hebben eerder deze week in het toekomstige Watertorenpark gezocht naar sporen van het grafveld Pruisische Veld uit de prehistorie. Het was bekend dat ergens tussen de watertoren en de Kuipersdijk een grafveld heeft gelegen uit de brons- en ijzertijd, zo’n 2000-4000 jaar geleden. Het zou gelopen hebben vanaf de Spartalaan tot aan de Enschedesestraat, maar de precieze ligging was onbekend.

Het terrein waar het park komt heeft te kampen met ernstige bodemvervuiling. De sanering was al in een vergevorderd stadium, maar nog niet helemaal afgerond. Daardoor kon er alleen veldonderzoek gedaan worden in het westelijke deel van het gebied, dat al was vrijgegeven. De oostelijke helft was ontoegankelijk vanwege werkzaamheden en bodemvervuiling. 
Veldonderzoek naar urnengrafveld onder barre weersomstandigheden
De stijlwand van de ontgronding aan de kant van de watertoren hebben we vergeefs afgezocht op scherven, net als een aanpalend terrein waar de grond al was weggehaald tot op het dekzand. Een door de gemeente geregelde dieplepel trok op het direct daarachter liggende terrein drie sleuven tot aan het gele zand. Er kwamen enkele oude afwateringsgreppels aan het licht, maar helaas geen spoor van het urnengrafveld. Wat wel opviel is dat het dekzand naar het oosten toe minder diep lag. Wellicht lag in het oostelijke deel vroeger een dekzandrug. Het is bekend dat prehistorische graven vaak op hoogten werden aangelegd. Het is spijtig dat dit gedeelte van het terrein niet toegankelijk was, ook omdat in oktober vanaf de weg scherven gezien zijn in de wand van een ontgronding en op een storthoop in het gebied direct grenzend aan de Kuipersdijk. Van een afstand kon toen niet vastgesteld worden uit welke tijd deze scherven zouden kunnen dateren. Het is niet onmogelijk dat in de oosthoek van het gebied nog resten van een grafveld aanwezig zijn.

In de expositie Mens en mammoet is een fraaie, gave urn te zien die in 1929 in het grafveld Pruisische Veld naar boven is gehaald. De expositie is nog te zien t/m 7 januari 2017 op woensdag- en zaterdagmiddagen in de afdeling archeologie van Museum Hengelo aan de Markstraat 19. In de kerstvakantie is de expositie geopend op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Zaterdag 7 januari is de laatste mogelijkheid om de expositie te bezoeken.

2 opmerkingen: