Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

vrijdag 18 maart 2016

Tekeningen


Tekeningen

naar ruimtelijk werk
jump to 3 dimensional artwork

naar schilderijen
jump to paintings


De aarde is ons huis II   2017   balpen op karton   40 x 50 cm
Birds and pencils   2015   balpen op papier   15 x 20 cmThe freedom of speech   2012   potlood op papier   16 x 20 cmOnderweg   2012   potlood op papier   20 x 30 cm


Falling stars   2011   houtskool op papier
30 x 22 cm

Het geheim   2011   houtskool op papier   66 x 96 cm


Het dal der uilen   2008   houtskool op papier
60 x 48 cm
Het dal der uilen

Wat is wijsheid? Wat betekent het voor een gemeenschap als wijsheid als domheid wordt beschouwd, en domheid als wijsheid? 

Centraal in deze tekening, die deel uit maakt van de serie The dark side of the moon (2008), staan twee uilen. In de klassieke oudheid was de uil het symbool van de wijsheid vanwege het feit dat uilen actief zijn in het donker. Ze hebben scherpe zintuigen en vinden moeiteloos hun weg in het duister. Uilen zien zodoende wat anderen niet zien. In het klassieke Griekenland was de uil nauw verbonden met de godin Athena, de personificatie van de wijsheid. Het gezegde ‘je moet geen uilen naar Athene dragen’ herinnert nog aan die tijd.

Later kantelde het beeld. Vooral in de Middeleeuwen ging men de uil zien als een slecht dier vanwege het feit dat het ’s nachts leeft. Het werd daarom geassocieerd met domheid, zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, en met de duistere wereld van de duivel. Ook na de Middeleeuwen werd de uil nog lange tijd gekoppeld aan domheid, bedrog en slechtheid. Deze negatieve kijk op de uil leeft voort in het scheldwoord uilskuiken.

De mars van de inquisiteurs     2008
 
Highway to heaven   1997   inkt op karton   20 x 20 cmZelfportret   1988   houtskool op papier

woensdag 16 maart 2016

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie:
zonder titel (2008) en The wall (2007). 
Meer beschikbare schilderijen: meer schilderijen


naar Ruimtelijk werk
jump to 3 dimensional artwork

naar Tekeningen
jump to drawings


Buitengaats   2014   acryl op doek   50 x 60 cm
Offshore             acrylic on canvas        zonder titel   2008   acryl op doek   30 x 30 cm
 without title            acrylic on canvas              
Behind the wall   2007   acryl op karton   26 x 39 cm
                                acrylic on cardboard                  

Birth of a universe II   2007   acryl op doek   50 x 60 cm
zonder titel   2006   olie op doek   60 x 90 cm
                    oil on canvas         Something is going on   2005   olie op doek   50 x 70 cm

Searching for heaven   2003   olie op paneel   60 x 80 cm
Back to the roots, 2003, olieverf op doek, 50 x 60 cm


Let's dance II   2002   olie op paneel   50 x 120 cm
zonder titel   1999   olie op doek   60 x 120 cm


Stairway to heaven   1998   acryl op wand
                                                       acrylic on wall             

Het weerzien   1997   acryl op karton
Meeting again                                  
De aarde is ons huis    1997    acryl op papier
Earth is our house                                       
Beschikbaarheid binnen deze serie: 
zonder titel (2008), The wall (2007)

naar meer schilderijen
jump to more paintings 


zondag 13 maart 2016

www.robbloemendaal.nl op nieuwe locatie


Jump to English version


Mijn website www.robbloemendaal.nl is tijdelijk verhuisd naar dit weblog, waar een selectie van mijn ruimtelijk werk, schilderijen en tekeningen is te zien.

In mijn werk komen maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met de natuur tot uiting. Ik laat mij inspireren door de relatie tussen mens en natuur. Omdat de mens zelf ook natuur is, gaat het daarbij ook over de relatie tussen de mens en zichzelf. Het werk dat hieruit ontstaat heeft een verhalend karakter en bevat vaak verborgen details. Evenwicht, tijdsverloop, beperkingen en mogelijkheden zijn steeds terugkerende thema’s.


Verder naar Schilderijen of Tekeningen

Ruimtelijk werk:

Presse-papiers: verder naar Presse-papiers


Potlood en papier


Potlood en papier   2015   mixed media   30 x 24 cm

Dit werk is gemaakt direct na de aanslag op Charlie Hebdo in januari 2015. Het was een aanslag op het vrije woord en daarmee op de democratie, die immers wortelt in het vrije woord. Het potlood is beschilderd in de kleuren van de regenboog, een symbool voor tolerantie. Daarnaast zijn in kleine cirkels de primaire kleuren te zien, die samen met zwart en wit alle mogelijkheden symboliseren om je in kleur uit te drukken.              
Bird


Bird   2014   esdoornhout   9 x 23 x 5 cm


Hart voor bomen

Hart voor bomen   2011   hout   3 x 5,5 m
Dit werk is uitgevoerd met stormhout dat na de zomerstorm van 2010 ter beschikking kwam. 

Een groot aantal stammen werd ingegraven en recht overeind tegen elkaar gezet in de vorm van een lindeblad. Lindebomen werden van oudsher geassocieerd met liefde en vruchtbaarheid. Het blad is hartvormig en je kunt er tevens een boom in zien.

Het is een levend werk. De stammen raken vermolmd en vormen een voedingsbodem voor nieuw leven. Aanvankelijk ontstaan mossen en paddestoelen, later hogere planten, heesters en bomen. Er is sprake van twee trage, tegengestelde bewegingen: het verval is een beweging richting de aarde, terwijl het ontstaan van nieuw leven een beweging is richting de hemel. Een oefening in geduld.

Met de gemeente Hengelo is afgesproken dat er geen groenonderhoud wordt gepleegd. De natuur moet er ongestoord haar gang kunnen gaan. Zo kan na verloop van tijd een microreservaat ontstaan met bijzondere planten- en dierensoorten. 

Hart voor bomen lag aan het wandelpad in het verlengde van het Heemafstraatje in Hengelo tot het voorjaar van 2015, toen de gemeente het zonder vooraankondiging heeft vernietigd.


Lighthouse

Lighthouse   2008   hout, glas, veren  
38 x 13 x 14 cm
Lighthouse heb ik speciaal gemaakt voor de verkoopexpositie Vogelvrij, zo vrij als een vogel, die in december 2008 was te zien in de openbare Bibliotheek Beursplein te Hengelo. Deze expositie was een initiatief van het anti-discriminatie bureau Art. 1 Overijssel vanwege de 60e verjaardag van de Universele verklaring van de rechten van de mens. De opbrengst van deze expositie, waaraan ook 59 andere kunstenaars deelnamen, kwam geheel ten goede aan Amnesty International.

Voor Lighthouse heb ik mij o.a. laten inspireren door de gedachten die Eleanor Roosevelt in 1958 uitsprak over de vraag waar de universele mensenrechten beginnen. Volgens haar was dat op kleine plaatsen: kantoren, fabrieken en werkplaatsen. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis elders. Zij vond dat mensenrechten door de gemeenschap gedragen moeten worden, ook in alledaagse situaties.

Lighthouse is gemaakt van een vogelhuisje, zoals dat aan alle deelnemers is uitgereikt. Het is een combinatie geworden van een kapel en een drenkelingenhuisje. Binnenin is een prisma te zien dat licht verspreidt als er zonlicht op valt. Het interieur is bekleed met veren van vrije vogels. De acht ‘potloden’ dragen het waardevolle. Zij symboliseren de gemeenschap en verwijzen tevens naar de schrijfacties van Amnesty International ten behoeve van gewetensgevangenen.


Twin Peaks

Twin peaks   2005   installatie met hout, 
papiersnippers en papier
Met deze installatie vraag ik aandacht voor de relatie tussen ons papierverbruik en het verdwijnen van bossen. Elk vel papier dat geen kringlooppapier is, wordt gemaakt van houtpulp en is zodoende een stukje boom. De proefopstelling die hier is weergegeven is feitelijk een voorstudie voor een installatie van ca. 7 x 7 meter, waarbij honderden vellen blanco papier aan bijna onzichtbare draden om hun as wentelen boven twee bijna manshoge kegels: een van verzaagde bomen en een van versnipperd papier. De subtiele, natuurlijke luchtstroom in combinatie met bovenlicht veroorzaakte een voortdurend wisselend beeld in deze bijzondere voormalige fabriekshal.


Celdroom

Celdroom   2005   ruimtevullende installatie in 
voormalige politiecel   2,6 x 3 x 2,2 m
Deze ruimtevullende installatie in een van de cellen van het voormalige politiebureau van Hengelo was o.a. gebaseerd op het gedicht Celdroom van H.M. van Randwijk, verzetsstrijder in de tweede wereldoorlog. Op de rechterwand van cel 11 was de tekst ‘gerechtigheid zal wederkeren’ in de muur uitgehakt, welke aan dit gedicht ontleend is. Op de tegenoverliggende wand waren de namen aangebracht van 10 vrouwen die de dupe werden van onrecht en geweld.

Op de tafel stond een metalen etensbak met drie vakken. Stukjes prikkeldraad en witte kwarts naast lydiet, ook wel toetssteen geheten. Lydiet, een zwarte steensoort, werd vroeger gebruikt om de graad van zuiverheid van goud te bepalen. Het betonnen bed was veranderd in een voedertafel, gevuld met een grote hoeveelheid pitten van door vogels verorberde kersen. Op de wand onder het smalle raam was een grote, witte driehoek te zien met zilverkleurige vogels onderweg naar het licht. De gehele vloer was bedekt met een laag eendendons.

Celdroom sloot aan bij de wereldwijde campagne van Amnesty International ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.


Hoisting the Blue Peter

Hoisting the Blue Peter   1997   papier maché
Midden op een ranke verbinding tussen een schaalmodel van de aarde en een in veervorm uitgevoerde ‘Blue Peter’ bevindt zich een geblinddoekte vrouwelijke gestalte. Een ‘Blue Peter’ is een vlag die gehesen werd vlak voor het vertrek van een zeilschip.


Misschien zullen wij tenslotte broeders zijn 

Misschien zullen wij tenslotte broeders zijn   1997   hout, klei
87 x 126 x 7 cm

Deze bootvormige constructie is voorzien van een sigaarvormig element in de top, dat subtiel in evenwicht is. Onder invloed van luchtstromingen is dit deel draaibaar en kan het op en neer schommelen. Het geheel is zo gemaakt dat het voorste deel van de romp, waarop een groep uit klei gevormde diren staat, op zichzelf kan blijven staan als het achterste deel losgekoppeld wordt. Op dat deel zit een menselijke gestalte.
De titel is ontleend aan een toespraak uit 1854 van Seattle, een indiaans opperhoofd van de Dwamish-stam in het noordwesten van de Verenigde Staten.

                                                                                           Bericht aan de reizigers

Bericht aan de reizigers   1996   mixed media
ca. 180 cm hoogDit werk bestaat uit drie boomvormige delen, elk opgebouwd uit hout en zink. Op het hout zijn zinken blaadjes bevestigd waarop de namen zijn gekerfd van achtereenvolgens in de oorlog vermoorde Joodse kinderen, naar Nederland gevluchte kinderen en van Nederlandse kinderen die geboren zijn in het jaar dat Tjernobyl ontplofte (1986). Aan de voet ervan ligt achtereenvolgens lydiet, gekleurde stenen en witte kwarts. Lydiet is een steensoort die in de oudheid gebruikt werd om de zuiverheid van goud te meten.

www.robbloemendaal.nl on new locationJump to Dutch version


My website www.robbloemendaal.nl has temporarily moved to this blog, where a selection of my 3 dimensional art work, paintings and drawings can be seen.


In my work are social commitment and closeness to nature reflected. I'm inspired by the relationship between man and nature. Because man himself is also nature, thereby also about the relationship between man and himself. The work resulting from such a narrative character and often includes hidden details. Balance, timing, constraints and opportunities are recurring themes.

Exhibitions:

The n exhibition was a group exhibition of 97 Hengelo artists and designers in the HeArtGallery, Drienerstraat 35, Hengelo. The exhibition runs from March 5 to April 23, 2017. The last exhibition was a group exhibition of 104 Hengelo artists and designers in the new HeArtGallery, Drienerstraat 35, Hengelo. The exhibition runned from March 18 to April 10, 2016.

Jump to Paintings or Drawings (coming soon)

3 dimensional artwork:


Pencil and paper

Potlood en papier   2015   mixed media   30 x 24 cm

This work was made immediextately after the attack on Charlie Hebdo in January 2015. It was an attack on the freedom of expression and therefore on democracy, which, after all, is rooted in the free word. 

The pencil is painted in the colors of the rainbow, a symbol of tolerance. In addition, in small circles to see the primary colors, which symbolize all the possibilities along with black and white to express yourself.

Heart for trees

This work was carried out with storm wood which became available after the summer storm of 2010. Many trunks were buried upright and put together in the form of a lime tree leaf. Lime trees were traditionally associated with love and fertility. The leaves are heart-shaped.
Heart for trees   2011   wood   3 x 5,5 m
This is a living work. The tree trunks decay and become a breeding ground for new life. Initially arise mosses and mushrooms, later all kind of plants, shrubs and trees. 

There are two slow, opposite movements: the decay is a movement toward the earth, while the emergence of new life is a movement toward the sky. An exercise in patience.

The municipality of Hengelo has been agreed that there is no garden maintenance being committed. Nature must take its course without interference. Thus, over time, a micro reserve emerge with particular plant and animal species. 

Heart for trees was located on the footpath in line with the Heemafstraatje in Hengelo until spring 2016, when it was destroyed by the municiality.Lighthouse 

Lighthouse   2008   mixed media
38 x 13 x 14 cm
Lighthouse was made for a sales exhibition, which was initiated by the anti-discrimination office Art. 1 Overijssel because of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. The proceeds of this exhibition, to which 59 other artists participated, was entirely beneficial to Amnesty International.

For Lighthouse I was inspired by the thoughts that Eleanor Roosevelt spoke in 1958 about where universal human rights begin. According to her they begin in small places, like offices and factories. Unless these rights have meaning there, they have little meaning elsewhere. She found that human rights should be borne by the community, even in everyday situations.

Lighthouse is made of a birdhouse, as it was presented to all participants. It has become a combination of a chapel and a drowning cottage. Inside you can see a prism that disperses light when sunlight falls on it. The interior is lined with feathers of free birds. The eight 'pencils' symbolize the community and also refer to the Amnesty International writing campaigns on behalf of prisoners of conscience.


Celldream

Celdream   2005   2,6 x 3,3 x 2,2 m
This installation in one of the cells of the former policestation in Hengelo was based on the poem Celdroom of H. M. van Randwijk, resistance fighter in World War II. 

On one wall of Cell 11 the text "justice shall return' was carved into the wall, which is the last strophe of this poem. The names of 10 women who were victims of injustice and violence were written on the opposite wall. 

On the table stood a metal food bowl with three compartments. Barbed wire and pieces of white quartz in addition lydiet, also called touchstone. Lydiet, a black stone, once was used to determine the purity of gold. On the wall under a small window a large white triangle with silver birds could be seen on their way to the light. The entire floor was covered with a layer of duck down.

Celldream joined the global campaign by Amnesty International against violence against women.Hoisting the Blue Peter

Hoisting the Blue Peter   1997   mixed media
In the middle of a slender connection between a scale model of the earth and a feather form performed 'Blue Peter' stands a female figure.

A 'Blue Peter' is a flag that was hoisted shortly before the departure of a sailing ship.

Maybe we will be brothers finally

Maybe we will be brothers finally   1997   wood, clay
87 x 126 x 7 cm
This boat-shaped structure is provided with a cigar-shaped element at the top, that is delicately balanced. Under the influence of air currents, this portion is rotatable and may fluctuate up and down. The whole is made in a way that the front part can remain standing on its own as the rear portion is disconnected. 

The front figures are animals, the last one in the rear is human. 

The title is taken from a speech in 1854 from Seattle, an Indian chief of the Dwamish tribe in the northwestern United States.Note to the travelers 

Note to the travellers 1996 mixed media
height 180 cm  
This work consists of three tree-shaped parts, each constructed from wood and zinc. 

On the wood sinking leaflets are attached bearing the names of successively in the war murdered Jewish children, refugee children that came to the Netherlands and of Dutch children born in the year Chernobyl exploded (1986). 

At its base was put successively lydiet, colored stones and white quartz at its foot. Lydiet is a type of stone that was used in antiquity to measure the purity of gold.