Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

woensdag 30 november 2011

Bomen medicijn tegen depressie


Onze ogen zijn afgesteld op groen                                                
Een groene omgeving geeft een goed gevoel, zo blijkt uit vele onderzoeken. Dat is eigenlijk ook wel logisch, omdat de mensheid sinds onheugelijke tijden in het groen heeft geleefd. Het is door de verstedelijking een beetje uit beeld geraakt, maar de natuur is ons thuis, daar hebben we altijd deel van uit gemaakt. Je merkt het nog aan de grote gevoeligheid van onze ogen voor de kleur groen. Ooit, toen we nog te midden van de natuur leefden, was dat een overlevingsfactor.

Het is al langer bekend dat vitamine G ook op een andere manier werkt. Bomen reinigen de lucht van fijnstof, een bijzonder schadelijke component van luchtvervuiling, die aantasting veroorzaakt van hart en longen. Recent Amerikaans onderzoek wijst in de richting dat fijnstof  echter ook verantwoordelijk is voor het veroorzaken van depressies. Onderzoekers lieten muizen lucht met veel ultrafijnstof (PM2,5) inademen, vergelijkbaar met lucht in straten met veel auto’s, terwijl een controlegroep gezuiverde lucht voorgeschoteld kreeg.  Na een periode van 10 maanden vertoonde alleen de fijnstofgroep symptomen van depressie. Het fijnstof veroorzaakt ontstekingsreacties in het lichaam, die op hun beurt depressies veroorzaken. Ook stelden de onderzoekers vast dat deze muizen een slechter geheugen hadden en dat zij minder goed ruimtelijk inzicht ontwikkelden. Een reden te meer om zuinig te zijn op onze bomen!

dinsdag 29 november 2011

“Een mooie dag voor de automobilist”


Lid van de Tweede Kamer en gedoger Leon de Jong vond het een mooie dag voor de automobilist. Velen met hem zijn blij vanwege de aankondiging van minister Schulz–van Hagen gisteren dat per september 2012 op het grootste deel van het snelwegennet 130 km per uur gereden mag worden. Daaronder valt ook de A35 langs de (zuid)westrand van Hengelo. Dan zijn we misschien wel een minuutje eerder op onze bestemming, maar tegen welke prijs? Volgens de minister zijn er geen noemenswaardige nadelige gevolgen voor het milieu. Het is echter een feit dat verhoging van de snelheid leidt tot een hogere uitstoot. Dat betekent meer luchtvervuiling, en meer fijnstof, terwijl we al in het vuilste hoekje van de EU leven. Van fijnstof is al langer bekend dat het schadelijk is voor hart en longen. Geschat wordt dat deze vorm van luchtvervuiling ons gemiddeld 12 maanden van ons leven kost. Van alle EU-landen leveren wij het meeste in op België na, want daar is de situatie nog net iets slechter. Met deze snelheidsverhoging zou je kunnen zeggen dat ook de dood in ons jachtige bestaan weer wat sneller dichterbij komt. Was dat nu wel de bedoeling?

maandag 28 november 2011

Natuur- en Milieuraad Hengelo bestaat 40 jaarEind vorige week vierde de Natuur- en Milieuraad Hengelo haar 40-jarig jubileum. De gemeente bood de stichting bij deze gelegenheid een herdenkingsboom aan. Wethouder Janneke Oude Alink en bestuursvoorzitter Johan Lensink plantten samen een moerascypres in de buurt van de Drienerbeek in de wijk Thiemsland, niet zo ver van het bomenhart dat daar begin dit jaar is aangelegd.  Onder de genodigden waren mensen van het eerste uur. De NMRH, waarin o.a. leden van natuurverenigingen als IVN, NIVON en KNNV deelnemen, heeft in de loop van al die jaren veel zaken opgepakt, zoals de bodemvervuiling en het transport van chloor dwars door de stad. De raad houdt bestemmingsplannen tegen het licht en kijkt kritisch naar kapvergunningen. Als daar aanleiding toe is, dan wordt bezwaar gemaakt of druk uitgeoefend bij raadscommissies en politieke partijen, zoals onlangs nog bij het bezuinigingsvoorstel dat het kappen van 8000 bomen behelsde. De Natuur- en Milieuraad kan nog steeds mensen gebruiken die zich willen inzetten voor een groene en leefbare stad. Lees meer op hun site.

donderdag 24 november 2011

Bezwaar maken bij dreigende bomenkap


Eenvormige nieuwe aanplant contrasteert sterk met de grote            
biodiversiteit in de nog niet gerenoveerde delen van de Hasseler Es   
De irritaties over kaalslag in de Hasseler Es laaien weer op, kopte vanochtend TC Tubantia. Er gaat daar de komende tijd weer flink wat groen op de schop. Renovatie van (bos)plantsoen noemt de gemeente dat, en daarbij sneuvelen niet alleen de heesters, maar ook gaan er bomen tegen de vlakte. Leonard Schenck van het comité ‘Een groene wijk maak je samen’ vraagt zich hardop af of het comité niet uit de door de gemeente ingestelde klankbordgroep moet stappen. De oppositie, Pro Hengelo, CDA en VVD, is not amused. Dat geldt ook voor Jantine Lasonder, die al jaren het groen achter haar huis onderhoudt. Bewoners worden met de klankbordgroep in slaap gesust, zegt ze. ‘En dan organiseer je je niet meer, omdat het zo zinloos is.’

Het is beslist niet zinloos als burgers zich verzetten tegen ongewenste ontwikkelingen met het groen in hun buurt, dat heeft het verleden wel bewezen. Tijdens de vorige coalitie heeft de Woolderparkgroep tot aan de rechter geageerd tegen de kap van bomen in het gebied van het gezondheidspark met als resultaat compensatie voor de kap. Het actiecomité Bomenkap Oude Begraafplaats Nee! verzamelde vorig jaar 372 handtekeningen tegen de kap van 35 bomen en wist zo een handvol bomen te redden. Het comité Groen voor poen maakte bezwaar tegen de kap van 9 bomen langs de Sloetsweg, waardoor de belangrijkste twee, een grote linde en een dikke schietwilg, niet gekapt worden. Het is waar, het zijn maar gedeeltelijke successen, maar ook gedeeltelijke successen zijn successen. Het is echt belangrijk dat we alert zijn en actie ondernemen als we de indruk hebben dat er iets niet klopt met wat de gemeente van plan is met het groen rondom ons. Als niemand iets doet, dan gebeurt het gewoon, en dan zijn we die bomen kwijt. Bezwaar maken tegen ongewenste kapplannen is niet moeilijk, maar vraagt wel aandacht. Binnenkort hierover meer.

woensdag 23 november 2011

Hengelose markt vergroent


Een week geleden is begonnen met de aanplant van zeven platanen van 15-20 cm dikte aan de zijde waar tot juli van dit jaar  de omstreden stalen ‘lichtlindes’ stonden opgesteld. Nu het werk er bijna op zit ziet het plein er meteen al een stuk beter uit, ook al zijn de takken kaal vanwege het gevorderde seizoen. In totaal staan er nu 21 platanen rond het plein, en dat is een heel verschil met vlak na de geflopte herinrichting van de binnenstad rond de eeuwwisseling. Wat een kale en grijze boel was het toen, en wat is daarover veel geklaagd! Uiteindelijk erkende de gemeente dat het concept waarmee destijds gewerkt was, chique en no-nonsense, verkeerd had uitgepakt. De lichtlindes belandden op de schroothoop en nu staan daar echte bomen. Gemeente, ga zo door en herstel de blunders uit het verleden!

dinsdag 22 november 2011

Gemeente ontkent dat 8000 bomen zullen sneuvelen


Stam en blad van een oude krimlinde op de oude begraafplaats.
De gemeente heeft voorkomen dat de lindelaan gekapt werd.    
Eind vorige week verscheen een opmerkelijke verklaring op de website van de gemeente Hengelo, waarin gesteld werd dat er beslist geen massale kap van bomen zal plaatsvinden. Het verhaal van de 8000 te kappen bomen is volgens de gemeente een eigen leven gaan leiden nadat groendeskundigen ooit hadden geroepen dat het beter is om 25.000 gezonde bomen te hebben dan 33.000 waarvan een deel niet gezond is. Het was bedoeld om een beeld te geven, om duidelijk te maken dat inzetten op kwaliteit belangrijk is, maar niet om duizenden bomen te kappen. Merkwaardig dat zo’n uitspraak vanuit de losse pols vervolgens in de aan de raad voorgelegde bezuinigingsvoorstellen verzeild geraakt is. Hengelo is een groene stad en dat koesteren we, vervolgt de gemeente. ‘We zijn zuinig op ons groen en zien het als een voorwaarde voor een gezonde leefomgeving’. Er worden geen gezonde bomen gekapt. ‘Het zou immers vreemd zijn als de gemeente zo met zijn kostbare bomen zou omgaan.’ Dat is een mooi statement en we zullen zien of dat meer is dan loze woorden.

De gemeente zegt vanwege de bezuinigingen (2 ton op groen) in de toekomst slimmer met het budget voor bomen om te willen gaan door te kiezen voor duurzaamheid en kwaliteit. Dat vereist een andere kijk op het groen: een gezonde boom met een grote kroon is van meer waarde dan twee ongezonde boompjes met weinig groeiruimte. De komende jaren wordt kritisch gekeken of de toekomst van straatbomen gewaarborgd is of kan worden. Is dat niet zo, dan betekent dat het einde van de betreffende bomen en dan komen op die plek ook geen nieuwe. In zijn analyse in TC Tubantia van gisteren is Jan Ankoné er niet gerust op als hij stelt dat vooral in de oudere wijken flinke gaten in het bomenbestand geslagen zullen worden, zelfs  als alleen maar zieke bomen en bomen die weinig ruimte hebben sneuvelen. Dat de sussende verklaring van de gemeente de bezorgdheid daarover niet kan wegnemen blijkt wel uit de vele afkeurende reacties op de site van de krant: ‘Hengelo, stad van beton en steen.’ Pas op, stadsbestuur, dit ligt héél gevoelig!

vrijdag 18 november 2011

Bomenstichting maakt doorstart


De mammoetboom in het Enschedese Ledeboerpark is met
31 meter de hoogste van ons land                                     
De 3000 donateurs van de Bomenstichting kregen deze week bericht dat de organisatie een doorstart zal maken. In juni gaf de landelijk opererende stichting al aan dat ze eind dit jaar de deuren zou sluiten als gevolg van het wegvallen van overheidssubsidies. Dat had te maken met de enorme bezuinigingen op natuur, die de regering aan het doorvoeren is. Men wilde het niet op een faillissement aan laten komen. Daarom is het kantoor inmiddels gesloten en het personeel ontslagen. Gelukkig blijft de Bomenstichting bestaan, al is het dan als vrijwilligersorganisatie, net zoals bij het ontstaan in 1970. Per 1-1-2012 komt er een nieuw bestuur en een nieuwe, door actieve vrijwilligers gedragen werkorganisatie op een ander adres.


De Bomenstichting heeft zich al 41 jaar lang ingezet voor een duurzame, boomrijke leefomgeving in stad en land. Bomen zijn van grote waarde voor mensen, maar worden desondanks geregeld als wegwerpproducten behandeld. De Bomenstichting bood vaak tegengas en heeft daarbij duizenden bomen kunnen redden, waaronder tientallen monumentale bomen. De doorstart maakt het mogelijk om met dit werk door te gaan, hoewel het wegvallen van zeven betaalde krachten wel zijn tol zal eisen. In elk geval blijft de zeer informatieve site bestaan. Daar is bijvoorbeeld informatie te vinden over wat te doen bij dreigende kap. Ook het register van monumentale bomen, dat circa 10.000 items bevat, is veilig gesteld. In een tijd waarin de natuur er niet meer zo toe lijkt te doen hebben we een organisatie als de Bomenstichting hard nodig.

donderdag 17 november 2011

“Er komt geen massale bomenkap”

 
 
Bomen hebben vaak maar weinig ruimte meegekregen               
Gisteren heeft Groen Links Hengelo een persbericht verspreid, waarin de afdeling stelt dat er geen massale bomenkap komt. Fractieleider Wim Jager reageert (eindelijk!) op twee artikelen in TC Tubantia van vorige week, waarin melding werd gemaakt van het voornemen van de gemeente om 8000 bomen te kappen om zo te kunnen bezuinigen op groen. Die 8000 bomen, dat is niet waar, aldus Jager. Er zal wel wat gekapt worden, maar alleen de bomen die ziek zijn of die staan te verpieteren, omdat ze niet meer verder kunnen groeien. Die bomen zullen vervangen worden door gezonde exemplaren die daar geplant worden waar ze wel de ruimte hebben om tot volledige wasdom te komen. Dat zijn dan plekken die niet direct aan straten liggen, waardoor er minder onderhoud gepleegd hoeft te worden, en dat leidt tot besparingen. Er blijven in de gemeente Hengelo evenveel bomen als er nu zijn en de kwaliteit gaat omhoog, aldus Jager. Dat is een mooie belofte, waarbij we wel moeten bedenken dat nu al heel veel oudere bomen in onze stad zijn vervangen door jonge, een proces dat nog steeds doorgaat. 

Wat is er nu eigenlijk gebeurd? De SP wil dat Hengelo een sociaal gezicht behoudt, zo bleek tijdens de uitzending Onder Vuur van Radio Hengelo van 14 november. Daarom moet er o.a. op groen bezuinigd worden. Ambtenaren hebben vervolgens bedacht dat je kunt besparen op groenonderhoud als je het aantal bomen dat veel onderhoud nodig heeft, dat wil zeggen bomen langs straten, vermindert. Uit de losse pols is er toen een vermindering bedacht van 33.000 naar 25.000 bomen. En dat kwam begin oktober in de bezuinigingsstukken te staan. Vervolgens gingen de alarmbellen af. Blijkbaar was dat een verrassing voor Groen Links. Vreemd is dat de partij zo traag reageert op alle kritische signalen. Mijn eerste artikel over de voorgenomen kap van 8000 bomen dateert van 26 oktober. Tijdens de gecombineerde raadscommissievergadering van eind oktober hebben zowel de Natuur- en Milieuraad als ikzelf ingesproken, en de eerste heeft vervolgens haar bezorgdheid uitgesproken op een gemeenschappelijke  fractiespreekuur. Dat er iets aan zat te komen was toch wel duidelijk, dacht ik. Een snelle reactie van Groen Links had veel schade voor de partij kunnen voorkomen. Intussen houdt de Natuur- en Milieuraad, die binnenkort haar 40-jarig jubileum viert, de vinger aan de pols.

vrijdag 11 november 2011

Duurzaamheid en bomenkap


Gisteren presenteerde het Internationaal Energie Agentschap zijn jaarrapport, waarin gesteld wordt dat de wereldwijde energiebehoefte de komende 25 jaar met een derde zal stijgen. Ondanks een toename van hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht en windenergie zal het gebruik van fossiele brandstoffen dominant blijven en zelfs toenemen met 25% ten opzichte van het huidige niveau. Dat betekent dat ook de CO2-uitstoot zal blijven stijgen. Het IEA verwacht daardoor op de lange termijn een wereldwijde stijging van de gemiddelde temperatuur met 3,5 graden als er niet wordt ingegrepen. Omdat zoiets gepaard zal gaan met grote ontwrichting pleit het IEA voor een bindend klimaatverdrag, waarbij aan CO2-uitstoot een sereuze prijs komt te hangen, zo berichtte Trouw vandaag. In ons land bouwt Essent ondertussen met steun van de overheid gestaag door aan een grote nieuwe kolencentrale alsof er niets aan de hand is. En de regering heeft van het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/h een speerpunt gemaakt. Wat vernieuwbare energie betreft raken we steeds verder achterop, zeker vergeleken met een modern land als Duitsland.

Als je zoals ons land veel fossiele energie produceert dan kun je nog proberen de vrijgekomen CO2 vast te leggen in de bodem of in bomen. Het vastleggen in lege gasvelden is echter afgeketst op verzet van omwonenden, en dat zou een reden te meer moeten zijn om bomen te planten, of in elk geval zo veel mogelijk te sparen. In plaats van duizenden bomen te kappen, zoals de gemeente Hengelo van plan is, zou het verstandiger zijn om er een paar duizend bij te planten. Maar ja, dat is natuurlijk geen bezuiniging. De financiële situatie van Hengelo is bepaald niet rooskleurig, iets wat deels te wijten is aan blunders in het verleden, zoals de geldverslindende en mislukte herinrichting van de binnenstad rond de eeuwwisseling, een kwestie die nog steeds veel emoties oproept. Wordt de geplande omvangrijke bomenkap de volgende blunder?

donderdag 10 november 2011

Gemeenteraad Hengelo akkoord met massale bomenkap


Een zwarte dag voor Hengelo? (archiefopname)                                   
Een meerderheid in de gemeenteraad van Hengelo ging gisteravond akkoord met de plannen om 8000 bomen te verwijderen om zo te kunnen bezuinigen op groenonderhoud. Het gaat om een kwart van het geregistreerde bomenbestand. Geregistreerde bomen zijn bomen langs straten en pleinen, waaraan in verband met verkeerstechnische en veiligheidseisen regelmatig onderhoud gepleegd moet worden. Volgens wethouder Janneke Oude Alink staan de 8000 te zieltogen door ruimtegebrek en worden ze vervangen door ander groen. En elders worden er nieuwe bomen voor in de plaats gezet. Dat was voor de coalitie van Groen Links, SP, PvdA, Burgerbelangen en D’66 voldoende om met deze bezuinigingsrichting in te stemmen. De waarschuwende woorden van Pro Hengelo: ‘hier komt narigheid van; er is nu al strijd over groen met de bewoners van de Hasseler Es, en dat zal zich uitbreiden’ werden in de wind geslagen. Het amendement van CDA en Pro Hengelo om bij de bezuiniging de bomen te ontzien werd dan ook verworpen met 12 tegen 19 stemmen. Wel werd een motie van SP en Groen Links aangenomen om met de uitwerking te wachten op de nota Groenbeleid, die over enkele maanden verwacht wordt. Dan kan een en ander in samenhang beoordeeld worden.* De wethouder deed de toezegging dat zowel de raad als de adviesorganen bij de uitwerking zullen worden betrokken.


Is dit een zwarte dag voor Hengelo? Daar lijkt het wel op, maar het kan natuurlijk werkelijk zo zijn dat elke vierde boom in Hengelo ziek, zwak en misselijk is, en dan is het misschien maar goed dat die gekapt en vervangen gaan worden. Ik vind het wel merkwaardig dat ik in de stad maar weinig van zulke bomen tegen kom. Af en toe zie ik wel eens een boom van matige of slechte kwaliteit, maar in het algemeen zien de bomen op de routes die ik rijd er nog goed uit. Waar, o waar staan die 8000 verpieterende en zieltogende bomen?


* De met algemene stemmen aangenomen motie draagt het college op om het te bereiken aantal geregistreerde bomen pas vast te stellen nadat in de nieuwe groennota 'kaders zijn vastgesteld welke bomen het betreft en hoe de vervanging van de boom door ander groen op die plaats geregeld wordt of is.'

woensdag 9 november 2011

Veel verzet tegen kap van 8000 Hengelose bomen


Nadat de Natuur- en Milieuraad Hengelo haar grote bezorgdheid over de bezuinigingsplannen van B&W om 8000 stadsbomen te kappen aan alle gemeenteraadsfracties had kenbaar gemaakt verscheen gisteren een informatief artikel in TC Tubantia, waarin wethouder Janneke Oude Alink van Groen Links uitlegde dat Hengelo er ‘netto’ niet op achteruit gaat wat het aantal bomen betreft. De gemeente heeft namelijk een compensatieplicht, wat inhoudt dat elders in de stad, zoals in het Weusthagpark, duizenden nieuwe bomen geplant gaan worden. Ze zei er niet bij dat dat veel geld gaat kosten. Nog afgezien van de kosten voor het kappen van 8000 bomen is met de aanplant van een gelijke hoeveelheid nieuwe bomen een flinke bak geld nodig. Dat lijkt in tegenspraak met de bezuinigingsoperatie op groen, maar het werkt als volgt. De gemeente haalt 8000 bomen weg langs de straten in de wijken en poot nieuwe in parken en bosplantsoenen, waar het noodzakelijk onderhoudsniveau veel lager ligt. De winst zit in dat veel lagere onderhoudsniveau, waardoor op termijn toch een grotere besparing wordt bereikt dan de investeringen die met de kap en herplant gepaard gaan.

Niets aan de hand dus? Wat de wethouder niet vermeldde is dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. De herplant bestaat doorgaans uit boompjes van 6-7 cm dik, wat waarschijnlijk in geen verhouding staat tot wat er gaat verdwijnen. Veel mensen, zo blijkt ook uit reacties van lezers op de site van TC Tubantia, willen liever groen direct in hun naaste omgeving dan ergens ver weg. Dat heeft gewoon veel voordelen. Zo is het bv. een feit dat de prijzen van onroerend goed hoger liggen als er in de naaste omgeving veel groen is. Ook voelen mensen zich prettiger bij het zicht op groen. De wethouder wil laten onderzoeken of de bomen die verdwijnen vervangen kunnen worden door een ander type groen, zoals struiken. Maar struiken hebben ook regelmatig onderhoud nodig, tenzij het van die laagblijvende bodembedekkertjes zijn. Moet je het als buurt daar dan mee doen?

Gaat het er straks zo uitzien? (archiefopname)                              
De wethouder schermt ermee dat veel bomen staan te ‘verpieteren’, omdat ze niet voldoende ruimte hebben om te groeien. “Dan kun je ze beter weghalen en nieuwe planten op een betere plek, waar ze wel kunnen groeien.”  Blijkbaar is er decennialang door de gemeente zo weinig in bomen geïnvesteerd dat inmiddels 8000 bomen geen kant op kunnen door gebrek aan leefruimte, als het al zo is. Is kappen dan de enige oplossing? Je kunt toch ook de leefruimte vergroten? Veel bomen staan strak in steen ingesnoerd: doe daar eens iets aan!

Vanavond valt in de gemeenteraad een besluit over de radicale kapplannen. Gisteren bleek er in de raad veel weerstand te bestaan, zowel binnen de coalitie als bij de oppositie. Ook veel lezers van TC Tubantia reageerden op de site van de krant en de reacties logen er niet om: volkomen gestoord, meteen kappen dat college, gemeente kan beter de bijl in het ambtenarenapparaat zetten. De teneur van het overgrote deel van de reacties was er een van onbegrip, zowel over het plan als over het feit dat het verdedigt wordt door een wethouder van Groen Links. Wordt er soms een spelletje gespeeld met de wethouder? Waar is trouwens haar eigen visie?

dinsdag 8 november 2011

Bomen zijn roetfilters en verminderen luchtvervuilingHet radicale plan van de gemeente Hengelo om een kwart van de bomen langs straten en pleinen te kappen roept gelukkig verzet op. Verscheidene raadsfracties hebben zich voorgenomen om vanavond bij de behandeling van de bezuinigingsplannen in de gemeenteraad op dit punt moties of amendementen in te dienen. Hier gaat men niet in stilte aan voorbij en dat is maar goed ook, want daar zijn bomen te belangrijk voor.
 
 
Magnolia is een fraaie boom die veel NO2 uit de lucht haalt                                 
Bomen hebben esthetische waarden, ze zijn mooi door hun vorm, kleur of bloeiwijze, en natuurwaarden: ze brengen de natuur in de stad, o.a. door voedsel en beschutting te geven aan vogels, eekhoorns en andere dieren. Dat bomen daarnaast ook milieuwaarden hebben en bijdragen aan een goed leefmilieu is iets dat we ons pas laat zijn gaan realiseren. De kennis van de luchtreinigende werking van bomen is bepaald nog niet overal doorgedrongen, terwijl dit aspect steeds belangrijker wordt vanwege de luchtvervuiling en de klimaatverandering. TC Tubantia berichtte op 17-10-2011 in het artikel ‘Nederland meest vervuilde land Europa’ dat ons land wat luchtvervuiling betreft in de top 3 zit van alle 27 EU-landen. Daar blijft het niet bij, want recent onderzoek heeft uitgewezen dat roetfilters voor auto’s weliswaar het grovere fijnstof afvangen, maar niet het voor de gezondheid veel schadelijker ultrafijnstof. Dat gaat gewoon de lucht en onze longen in, met als resultaat een geschatte 18.000 voortijdige sterfgevallen ten gevolge van luchtverontreiniging per jaar, wat neerkomt op circa 12% van de jaarlijkse sterfte. Uit ander onderzoek is gebleken dat bomen juist uitstekende luchtreinigers zijn (‘Stadsbomen voor een goede luchtkwaliteit’, Bomennieuws lente 2006), hoewel er tussen de verschillende soorten grote verschillen bestaan. Sommige soorten, zoals groenblijvende naaldbomen, vangen veel fijnstof weg, terwijl bv. gewone acacia, kronkelwilg en magnolia vooral stikstofdioxide, een giftig uitlaatgas van auto’s, uit de lucht halen.
 
 
Hengelo heeft 50.000 gemotoriseerde voertuigen en wordt aan drie kanten door snelwegen omgeven. Vergeleken met andere steden als Deventer (69.000 bomen op 100.000 inwoners), en Utrecht (één boom per 2 inwoners) loopt Hengelo bepaald niet voorop met het aantal van 33.000 (geregistreerde) bomen op 80.000 inwoners. Daar komt nog bij dat de gemiddelde leeftijd van onze bomen ligt op 33 jaar, wat duidt op een verhoudingsgewijs jong bestand, dat nog weinig zoden aan de dijk zet. In 2015 gaan strengere EU-normen gelden om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te verminderen. Ondertussen worden de snelwegen verbreed, gaat de maximumsnelheid omhoog en neemt het gemotoriseerde verkeer toe, en met dat alles ook de uitstoot. Is het dan verstandig om 25% van de bomen langs straten te verwijderen?

maandag 7 november 2011

8000 bomen kappen is kapitaalvernietiging


Veel eiken langs de Jan Gossaertstraat staan opgesloten in stoep en parkeerplaatsen
Het Hengelose plan om 8000 bomen langs straten te verwijderen om daarmee de kwaliteit van het groen te verhogen en tegelijkertijd op onderhoud te bezuinigen heeft nogal wat vragen opgeroepen, zowel bij de leden van natuurorganisaties als bij raadsleden. Wat voor effect heeft dit plan op het leefklimaat in de stad? Hoe komt men aan het getal van 8000 te verwijderen bomen? Speelt de behoefte aan parkeerplaatsen hierbij een rol? En hoe wordt kwaliteit omschreven?

De beoogde teruggang van 33.000 naar 25.000 bomen betreft alleen de geregistreerde bomen, en dat zijn bomen langs straten en pleinen, dus in de wijken. Bomen in bosplantsoen zijn niet geregistreerd en het schijnt de bedoeling te zijn dat bosplantsoen gebruikt wordt voor herplant. Daar hebben bomen alle ruimte om uit te groeien tot ‘kwaliteitsbomen’ die weinig onderhoud vergen.  Maar bomen in bosplantsoen zijn ook niet veilig, zo hebben we eerder dit jaar kunnen zien in de Hasseler Es. Is er eigenlijk wel ruimte voor al die herplant?

Bomen langs straten hebben vaak weinig groeiruimte meegekregen, zo is de redenering, waardoor ze in hun groei belemmerd worden en in een later stadium hogere onderhoudskosten vergen. Op de foto is goed te zien hoe bomen in de groenstrook aan de linkerkant goed ontwikkeld zijn, terwijl de bomen in de verharding duidelijk in groei zijn achtergebleven, hoewel ze even oud zijn. Daar staan ze ingesnoerd in een stenen ring van 60 cm doorsnede, waardoor ze over weinig regenwater kunnen beschikken. Geen wonder dat ze maar half zo snel groeien als aan de overkant. Maar daarmee zijn het nog niet meteen slechte bomen. Ze dragen bij aan een groene omgeving, ook al is dat minder dan de fors uitgegroeide exemplaren. Toch  zouden bomen in dit soort situaties op grote schaal gekapt kunnen gaan worden. Dat zou een aantasting zijn van het groene kapitaal van de stad. Het zou  kunnen betekenen dat hele straten en misschien wel buurten (vrijwel) zonder bomen komen te zitten. En wat is een straat of buurt zonder bomen?