Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

maandag 30 januari 2012

Hengelose Bomencommissie gaat van start


Een oude en onbeschermde monumentale taxus in de Hasseler Es         
De gemeentelijke bomencommissie gaat met ingang van dit jaar eindelijk van start. De commissie is ingesteld als onderdeel van de bomenverordening, die in 2007 door de gemeenteraad is aangenomen. De taak van de commissie is om de gemeentelijke lijst van bijzondere bomen actueel te houden en verder uit te bouwen. Op deze lijst zijn in 2007 bijna 500 ‘publieke’ bomen geplaatst. De gemeente onderscheidt daarbij 4 categorieën: monumentale bomen, toekomstig monumentale bomen, herdenkingsbomen en bijzondere soorten. Het gaat in vrijwel alle gevallen om loofbomen, waarbij de inlandse eik heel dominant aanwezig is. Op de bijzondere bomenlijst staan slechts 4 naaldbomen: 3 Japanse rode dennen aan het Krabbenbosplein en een Atlasceder aan de Oldenzaalsestraat voor de plek waar ooit het oude ziekenhuis stond. De lijst is overigens nog lang niet compleet. Er staan nog veel oude en waardevolle bomen langs de kant van de weg of in groenstroken en plantsoenen, bomen die de speciale bescherming van een plek op de bomenlijst waard zijn. Een voorbeeld daarvan is een oude taxus in de Hasseler Es, die daar onbeschermd is een grasveld staat. Hij is een meter of 10 hoog en circa 65 cm dik. De meeste bomen worden per jaar ongeveer een centimeter dikker, maar taxus is een erg traag groeiende boom die met deze omvang toch al gauw op een leeftijd van ruim 100 jaar komt. Daarmee zou het wel eens de oudste taxus op gemeentelijke grond kunnen  zijn, en misschien wel de oudste in Hengelo. Eigenlijk stelt een taxus van een eeuw nog niet veel voor, want deze inheemse naaldboom kan onder gunstige omstandigheden duizenden jaren oud worden.

donderdag 19 januari 2012

Gemeente Hengelo blijft inzetten op RoundUp


  Wildgroei kan ook heel mooi zijn!                     
Een week geleden heeft de Natuur-  en Milieuraad tijdens het driemaandelijks groenoverleg met de gemeente gevraagd om het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp terug te dringen, desnoods door nog maar één keer per jaar een bespuiting uit te laten voeren in plaats van de gebruikelijke twee keer. Dit naar aanleiding van de door de Tweede Kamer in september aangenomen motie om het niet-commerciële gebruik van dit middel te verbieden. De motie was ingediend door Rik Grashof van Groen Links, die daarmee reageerde op nieuwe inzichten over de schadelijkheid van RoundUp. In juni 2011 was door de Earth Open Source Group een rapport openbaar gemaakt waarin onder andere beschreven werd dat dit herbicide genetische schade en miskramen kan veroorzaken bij mensen die regelmatig aan het middel worden blootgesteld. Er lag al een verdenking dat RoundUp kanker en andere ernstige ziekten kan veroorzaken. Het is blijkbaar geen middel dat zorgeloos in tuinen en op straten rondgespoten kan worden. Toch gebeurt dat.

Uit het overleg met ambtenaren bleek dat Hengelo nog niet zo ver is dat het RoundUp aan banden wil leggen. Alternatieven vindt de gemeente te duur, en slechts één keer spuiten is ook geen optie, want burgers gaan klagen als het onkruid toeneemt. Dat laatste vind ik geen sterk argument. Veel mensen zijn door de uitlatingen van fabrikant Monsanto in slaap gesust en hebben geen idee dat er steeds meer bewijs boven tafel komt dat RoundUp beslist geen ongevaarlijk middel is. Met een voorlichtingscampagne zou de gemeente al veel kritiek kunnen wegnemen. Bovendien kun je je afvragen waarom de gemeente zich door die kritiek moet laten beïnvloeden. Elke herfst zijn er ook talloze mensen die klagen over de blaadjes die vanaf gemeentelijke bomen in hun tuin waaien. Ze vragen dan of die bomen niet gekapt kunnen worden. Daar gaat de gemeente (gelukkig) ook niet in mee. De gezondheid van de Hengelose burgers is van groter belang dat het minimaliseren van onkruid, dat zou een heldere boodschap moeten zijn. 

Lees hier meer over (gezondheids)gevolgen van blootstelling aan glysofaat, het werkzame bestanddeel van RoundUp. Lees hier Hengelo en het gif RoundUp, deel 3.

vrijdag 6 januari 2012

Nieuw gemeentelijk groenplan in de maak


Volgende maand ligt het concept op tafel van een nieuw stedelijk groenplan voor Hengelo. Een snoer van ‘groene parels’ zal daarvoor de basis vormen, berichtte TC Tubantia vandaag. Het gaat daarbij om ecologisch waardevolle gebieden die met elkaar zullen worden verbonden, zoals onder meer de begraafplaatsen, de tuindorpvijver, beken en waterlopen, monumentale en bijzondere bomen, parken en andere groene longen. Verschillende groene organisaties kunnen meedenken, o.a. KNNV en de Natuur- en Milieuraad, maar ze achten zich niet medeverantwoordelijk voor het eindresultaat.
Na alle commotie over de 8000 bomen eind vorig jaar is dit een mooi streven dat de stad echt verder kan brengen. Het is immers bekend dat losstaande gebiedjes ecologisch verarmen als er geen verbindingen zijn met andere gebieden. Het is wel van belang dat het beheer meer afgestemd moet worden op het behouden en liefst vergroten van de ecologische rijkdom. Dat vereist wel een cultuuromslag, want te vaak is het beheer nog afgestemd op beheersing, op netjes. Er wordt bijvoorbeeld te veel gif gespoten. Vorig jaar september werden in het Wilbert zelfs kale straatstenen besprenkeld met Round Up, een uiterst smerig en gevaarlijk goedje.


Een kale boel resteert na het maaien van al het riet in de grachten.        
Er wordt ook te veel gemaaid. Een mooi voorbeeld daarvan is het volledig wegmaaien van alle riet in de grachten rond de plek waar tot 1821 Huys Hengelo heeft gestaan. Dat gebeurde vlak voor het invallen van de winter. De groep eenden, het dozijn waterhoentjes en het paartje meerkoeten, dat zich daar kortgeleden vestigde, hebben nu geen enkele dekking meer. Ook de waterplanten zijn verdwenen. Je zou toch denken dat de gemeente vanwege de bezuinigingen wel op een betere manier haar geld kan besteden. Een jaar geleden is er ook riet gemaaid, maar toen bleef nog de helft staan. Je gaat bijna denken dat deze kaalslag te maken heeft met het peperdure kunstwerk Watereiland van Jeroen Hoogstraten, dat vorige herfst op het stenen eiland is aangelegd. Zonder riet kun je het ongehinderd van alle kanten bekijken. Gelukkig dat de watervogels er nog zijn, want anders was dit nu een heel erg dode bak water. Terwijl het een parel zou kunnen zijn!

Zie ook 'Maak het groen!'.