Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

Luchthaven Twente hoofdpijndossier


Luchthaven Twente: lawaaiput en molensteen

Volgens voorstanders wordt luchthaven Twente een succes. Er is ruimte voor 6200 vliegbewegingen (starts/landingen) per jaar voor passagiersvliegtuigen, en 15600 voor kleine vliegtuigen. Het gaat heel veel werkgelegenheid opleveren, als je ze mag geloven. Instappen om de hoek, Twente op de kaart, wat wil je nog meer? Op in de vaart der volkeren!
Tegenstanders vrezen dat de nieuwbakken luchthaven net als de meeste andere kleine luchthaventjes alleen maar verlies zal draaien en een eindeloze subsidieslurper wordt, waar alleen miljardair Wessels garen bij spint. Jammer van al dat gemeenschapsgeld. Het leefklimaat in de stedendriehoek Enschede-Hengelo-Oldenzaal zal er niet beter op worden: Meer luchtvervuiling, meer lawaai en minder waardevolle natuur.

Achtergrondinformatie en bezwaar maken

Veel kritische achtergrondinformatie over Luchthaven Twente is te vinden op de site van VOLT (Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente): www.volt-twente.nl. VOLT is tegen de komst van een luchthaven.

  
Op de site van ADT (Area Development Twente) www.adttwente.nl is veel informatie over de luchthavenplannen te vinden. ADT is een overheidsorganisatie die door de gemeente Enschede en provincie Overijssel, voorstanders van de luchthaven, in het leven is geroepen.
Op deze site vind je info over de vliegroutes en het daarbij verwachte lawaai. Er is veel aandacht voor het lawaai van passagiersvluchten, maar lawaai van kleine (sport)vliegtuigen moet niet onderschat worden. 
Je vindt op de site van ADT ook het ontwerp-luchtvaartbesluit, waarin in de bijlagen 5 en 6 hoogtebeperkingen zijn opgenomen voor bomen in een groot gebied rondom de luchthaven. Dat kan leiden tot de kap van duizenden oude en waardevolle bomen in omliggende natuurgebieden als Boerskotten, Haagse Bos, Lonnekerberg en Sterrebos. Maar ook talloze bomen in houtwallen, weilanden, in tuinen en langs wegen lopen gevaar.

Tegen het ontwerpbesluit kan door iedereen bezwaar gemaakt worden tot 17-4-2014

Het verzendares is:

Ministerie I&M, Centrum Publieksparticipatie
Ontwerp Luchthavenbesluit luchthaven Twente
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Bezwaar maken kan ook digitaal. Voor het digitale formulier om bezwaar te maken klik hier. Je kunt bijlagen toevoegen tot 10 Mb.

Je vindt op de ADT-site ook info over het bestemmingsplan van de gemeente Enschede voor de luchthaven. Ook daartegen kan bezwaar gemaakt worden. Bronbestanden van het bestemmingsplan zijn hier te vinden om te downloaden. Verzendadres: 

Raad van de gemeente Enschede
Zienswijze ontwerp bestemmingsplannen Luchthaven Twente
Postbus 20
7500 AA Enschede

Het is ook mogelijk direct gebruik te maken van het antwoordformulier in de publicatie van het Ministerie over het bestemmingsplan.

De luchthaven ligt deels in de gemeente Dinkelland. Het verzendadres voor bezwaren tegen dit bestemmingsplan:
  
Gemeenteraad van Dinkelland
Zienswijze bestemmingsplannen Luchthaven Twente
Postbus 11
7590 AA Denekamp

Andere sites met informatie over de luchthaven

Vliegveld Twente Platform is een onafhankelijk burgerinitiatief dat zich tegen de plannen voor een luchthaven opstelt, klik hier

Robin Wessels (Groen Links Enschede) heeft inzichtelijk gemaakt waar bomen grote risico's lopen door de hoogtebeperkingen in het ontwerp-luchtvaartbesluit te combineren met een topografische kaart van het gebied: klik hier. Er bestaat ook een extra grote versie van deze kaart, die een gedetailleerdere kijk mogelijk maakt.

Natuurmonumenten houdt op de eigen site een dossier bij over luchthaven Twente en is een bliksemactie gestart om natuurliefhebbers de mogelijkheid te beiden op een eenvoudige manier bezwaar aan te tekeken tegen de onduurzame kapplannen: https://www.natuurmonumenten.nl

Landschap Overijssel heeft een voorbeeld van een zienswijze op de eigen site gezet en een overzicht van nieuwe natuur die door de luchthavenontwikkeling geen doorgang kan vinden.

De gemeente Losser heeft informatie gebundeld inclusief een voorbeeld van een bezwaarschrift/zienswijze

Facebookpagina Stichting Lonnekerberg (StiL) hier

Facebookpagina Burgers tegen Twente Airport hier

Recent artikel op Bomen in Hengelo over luchthaven Twente:
http://bomen-in-hengelo.blogspot.nl/2014/04/natuur-grote-verliezer-van-luchthaven.html
Natuur grote verliezer van luchthaven Twente
Actie tegen bomenkap airport Twente
Duizenden bomen kappen voor vliegveld Twente?
Facebookpagina Doorstart Vliegveld Twente (vliegfanaten; veel geschreeuw, weinig wol) hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten