Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

dinsdag 10 december 2013

Mensenrechten gelden ook in Nederland


Het is vandaag 65 jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens door een groot aantal landen werd ondertekend. We moeten deze belangrijke rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces, in ere houden. Dat gaat niet vanzelf, en daarom is het belangrijk om bij deze verjaardag stil te staan en iets te doen voor mensen die gedupeerd zijn wegens het schenden van hun fundamentele rechten. Voor een aantal van hen organiseert Amnesty International deze maand een wereldwijde schrijfmarathon, waaraan naar verwachting meer dan een miljoen mensen in bijna 80 landen zullen deelnemen. Het gaat bijvoorbeeld om de vrijlating van de Saudische Mohammad al-Qahtani die vastzit omdat hij een mensenrechtenorganisatie heeft opgericht, en om gerechtigheid voor Yorm Bopha uit Cambodja, die een jaar geleden tot drie jaar veroordeeld werd vanwege haar geweldloze strijd tegen gedwongen huisuitzettingen, maar ook voor Miriam Lopez uit Mexico, die gemarteld en verkracht is door militairen. Meer informatie over deze schrijfactie is te vinden op de landelijke site van Amnesty.

    In het pand Nieuwstraat 6 kan iedereen zich aansluiten bij de internationale
schrijfactie van Amnesty dankzij de vrijwilligers van de afdeling Hengelo
Hengelo heeft een actieve afdeling van Amnesty met 22 enthousiaste vrijwilligers. De afdeling wist voor deze schrijfmarathon tijdelijk een leegstaand winkelpand aan de Nieuwstraat op nr. 6 te betrekken. Op alle woensdagen en zaterdagen tot en met 21 december kan iedereen die dat wil daar kant en klare brieven ondertekenen, waarin gevraagd wordt om vrijlating van gewetensgevangenen of vervolging van schenders van mensenrechten. De winkel is open van 11 tot 17 uur.

Bij de tiende verjaardag van de Universele Verklaring, in 1958, zei Eleanor Roosevelt, de weduwe van de grote Amerikaanse president Roosevelt, dat de mensenrechten volgens haar beginnen op kleine plaatsen: in kantoren, fabrieken en werkplaatsen. Zij vond dat mensenrechten door de gemeenschap gedragen moeten worden, ook in alledaagse situaties. Anders hebben ze weinig betekenis. Dat betekent dat we elkaar die rechten moeten gunnen, overal waar we onder elkaar verkeren. We zouden elkaar niet de mond moeten snoeren omdat een bepaalde boodschap ons onwelgevallig is. Toch gebeurt dat soms, ook in Hengelo.

Opvallend is dat we bij mensenrechten denken aan de andere kant van de wereld, niet aan de situatie in ons eigen land. Dat blijkt uit publieksonderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, aldus Trouw van vandaag. “Nederlanders herkennen de mensenrechten niet als hun eigen recht of dat van een ander in het geding is”, aldus voorzitter Laurien Kosters. Drie op tien kunnen spontaan geen enkel mensenrecht noemen. Als je je rechten niet kent weet je ook niet wanneer ze onder druk komen te staan. Kosters: “Men denkt dat het allemaal goed geregeld is met onze mensenrechten, maar uit recente voorbeelden blijkt dat mensenrechten nog regelmatig onderwerp van discussie zijn.” We moeten alert blijven, want altijd zullen er mensen zijn die anderen de rechten willen ontzeggen die zij voor zichzelf wel opeisen.

zondag 8 december 2013

Silent Snow draait in Hengelose bibliotheek


   Hondenspan in de vroege ochtend
De bijzondere film Silent Snow draait donderdag a.s. om 20.00 uur in de bibliotheek van Hengelo. De film gaat over de ernstige gevolgen van het gebruik van pesticiden voor de gezondheid van steeds meer mensen in de wereld. Silent Snow draaide al in veel Nederlandse en buitenlandse bioscopen, van Mexico tot China, van Canada tot Kenia.

Pipaluk, een jonge Inuit, reist naar drie continenten, op zoek naar de stille moordenaar die haar volk en voedsel vergiftigt. POP’s (Persistent Organic Pollutants) zoals DDT zijn al lange tijd verboden, maar worden nog steeds in veel landen geproduceerd en gebruikt. Met oceaanstromen en de wind worden ze naar de poolgebieden vervoerd waar ze zich ophopen in het vet van walvissen en zeehonden, het dieet van de Inuit. Het veroorzaakt er ziektes als kanker en onvruchtbaarheid, en recent onderzoek toont aan dat kinderen met hoge concentraties van dit gif in hun bloed een significant lager IQ hebben.

“Het gif hoopt zich op in je lichaam en je geeft het door aan je kinderen door borstvoeding” weet de Groenlandse Pipaluk. Ze wil graag kinderen en het steekt haar dat zij en haar volk vergiftigd worden door deze onafbreekbare pesticiden. In Silent Snow gaat ze op zoek naar de achtergronden van wat een wereldwijd ecologisch drama blijkt te zijn. In de poolgebieden leven de mensen aan het eind van de voedselketen en zij merken nu als eerste de gevolgen van het overvloedige gebruik van pesticiden over de hele wereld. Overal waar Pipaluk komt stuit ze op de chemische lobby die gezonde alternatieven in de landbouw, industrie en gezondheidszorg onmogelijk maakt. Maar ze ontmoet ook mensen die daar tegen strijden, vaak tegen de verdrukking in. De film van Jan van den Berg en Pipaluk Knudsen-Ostermann toont prachtige beelden van het poollandschap. Meer over Silent Snow: http://www.silentsnow.org/nl/home
De Natuur- en Milieuraad (NMRH) heeft de film naar Hengelo gehaald. De toegang is gratis.

Ook in Nederland heeft het gebruik van pesticiden ernstige gevolgen voor het milieu en onze
gezondheid. De nieuwste gewasbeschermingsmiddelen zijn vele malen giftiger dan hun voorgangers en zorgen voor een versnelde afbraak van ons ecosysteem. De massale sterfte onder bijen is slechts een van de uitingsvormen. Een veelgebruikt gif als RoundUp, dat nog steeds door de gemeente Hengelo in de stad wordt gebruikt bij de bestrijding van wilde flora, staat onder verdenking kanker en de ziekte van Parkinson te veroorzaken. Bestrijdingsmiddelen zijn met name schadelijk voor kinderen die nog in ontwikkeling zijn, alsdus kinderarts Sauer van het UMC Groningen in Zembla van 8-1-2011.Ook in ons land zullen kinderen die  in een omgeving wonen waar veel met gif gespoten wordt minder slim worden. Wetenschappers stellen dat de toelatingsprocedure in ons land voor bestrijdingsmiddelen volstrekt achterhaald is en voor schijnzekerheid zorgt. In de toelatingsprocedure wordt niet gemeten hoveel giftige bestanddelen in de lucht komen en door omwonenden worden ingeademd. Ook wordt er niet gekeken naar de effecten van mengsels van giftige stoffen.


Na de film doet Paul Cohn verslag van de resultaten van fijnstofmetingen die dit jaar zijn gehouden met een nieuwe techniek op i-phones. Fijnstof kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. De gevaren ervan worden net als die van pesticiden door onze overheid erg onderschat.