Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

dinsdag 15 december 2015

Jonge bomen zijn kwetsbaar

Gisteren verscheen in TCTubantia n.a.v. een eerder bericht met de titel 'Foutje' gemeente: bomen in Troelstrastraat groeien niet goed onderstaande ingezonden brief. De gemeente heeft in 2011 nieuwe bomen geplant aan de Troelstrastraat, waarbij de kluit omringd werd met granulaat, een gegeven dat uit de brief is gehaald. Hoewel de gemeente stelde dat het gebruik van granulaat 'niet optimaal' was, was er toch gewerkt volgens de best mogelijke methode. Er is veel geinvesteerd in parkeerplaatsen, met als gevolg dat er weinig ruimte voor de jonge bomen over bleef.

Vóór de kap van alle oude bomen was de Troelstrastraat een prachtige straat. Dat zou ze op termijn ook weer kunnen worden, ware het niet dat het slecht gaat met de groei van nieuwe bomen. De krant van 9 december berichtte dat de gemeente een foutje heeft gemaakt. Volgens de gemeente zijn de bomen volgens de best mogelijke methode geplant. ‘Best mogelijke methode’!?

De slechte staat van jonge bomen langs de Troelstrastraat is zeker geen incident. Ook langs het Bevrijderslaantje zijn de afgelopen jaren meerdere jonge bomen bezweken, en datzelfde geldt voor tientallen jonge eiken langs de Seringenstraat. En dit jaar hebben 18 van 33 recent aangeplante jonge bomen langs de Paul Krugerstraat het loodje gelegd. Wat is er in Hengelo toch aan de hand dat het zo vaak fout gaat bij nieuwe aanplant?

Wat er fout gaat is dat bomen te weinig ruimte krijgen, te weinig goede grond, of te weinig water bij droogte. Naarmate meer inwoners uit armoede hun tuinen verstenen wordt het openbare groen steeds belangrijker om onze stad leefbaar te houden. Met klimaatopwarming in het vooruitzicht zouden zowel gemeente als burgers er goed aan doen meer te investeren in groen. Bomen zuiveren de lucht en dempen de hitte. Ze houden de stad leefbaar.

maandag 30 november 2015

Klimaatparade Amsterdam

De klimaatparade gistermiddag in Amsterdam was een succes. Ondanks het slechte weer, regen en harde wind, trokken 7000 mensen door de straten om een oproep te doen aan onze regering om meer werk te maken van de bestrijding van de opwarming van het klimaat. Daar moet veel harder aan getrokken worden, want ondanks dat Nederland tot de rijkste landen ter wereld behoort, is ons land binnen de EU zo ongeveer de hekkensluiter op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaamheid. Dat is wonderlijk, want mocht het echt uit de hand lopen met de opwarming, wat zeker zal gaan gebeuren als we niet of veel te weinig doen, dan blijft er van ons land niet veel meer over. Als al het landijs van Groenland smelt, dan stijgt de zeespiegel een meter of 7. Daar valt geen dijk meer tegen op te bouwen. Over Antarctica heb ik het dan nog niet eens. 
Kinderen dragen de Aarde, zij moeten er nog heel lang op leven
Waarom laat het merendeel van de Nederlandse politici het afweten? Uit een peiling van Eenvandaag bleek onlangs dat 3 op de vier panelleden klimaatopwarming wel degelijk een belangrijk thema vindt, en dat de helft zich zorgen maakt. De afgelopen 5 jaar heeft Nederland 5,6 miljard euro besteed aan investeringen in kolencentrales. Dat geld had ook naar duurzame bronnen kunnen gaan. En onze regering wil graag ongericht 5 miljard euro als een soort sinterklaas aan ons burgers uitdelen, terwijl dat geld beter besteed zou kunnen worden aan maatregelen ter beteugeling van de opwarming. Hoe dom kun je zijn?

Als we weinig te verwachten hebben van het merendeel van onze politici, dan moet de verandering van onderaf komen. Stap over naar een groene energiemaatschappij en naar een bank die niet investeert in fossiele energie, Oefen druk uit op je pensioenfonds om belangen in kolen-, olie- en gasindustrie van de hand te doen.

woensdag 25 maart 2015

Bezuinigen op onkruidbestrijding

Hengelo moet de komende jaren miljoenen bezuinigen. Een werkgroep van ambtenaren heeft 150 bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt, maar onkruidbestrijding zat er niet bij. Gisteravond was de eerste van twee inspraakmomenten en dit was mijn bijdrage:  


Geachte bestuurders van de gemeente Hengelo,

U heeft uw ambtenaren opdracht gegeven om zonder enige beperking te zoeken naar posten waarop bezuinigd zou kunnen worden. Tot mijn verbazing komt onkruidbestrijding niet voor in het overzicht. Ik vind dat merkwaardig, want op dit item kan naar mijn mening voor tienduizenden euro’s bezuinigd worden. Twee tot driemaal per groeiseizoen worden stoepen en straten in Hengelo bespoten met het vergif Roundup om ze te ontdoen van wilde flora. Het kan echt heel wat minder. Hiervoor draag ik de volgende vier argumenten aan:


1                 Het is niet duurzaam
Omvangrijk gebruik van vergif in een stedelijke omgeving is gevaarlijk voor de gezondheid en het is niet duurzaam. Zo staat Roundup onder verdenking kankerverwekkend te zijn en de hersenen aan te tasten. Het kan ons ziek en dom maken, en het is dan ook niet voor niets dat het gebruik door gemeenten per 1 januari a.s. verboden is. Ook het alternatieve gif dat de gemeente vanaf volgend jaar overweegt te gebruiken is niet echt een verbetering. Gifgebruik op grote schaal is onwenselijk in de stad. Gelukkig zijn er alternatieven voor vergif: branden, borstelen en besprenkelen met heet water, maar elke methode belast het milieu, en zou slechts beperkt ingezet moeten worden.

2                 Het is veelal overbodig
Inheemse flora is pas een probleem als het zo hoog opgroeit dat het de doorgang belemmert. Veel soorten blijven echter zo laag, dat ze alleen visueel een probleem vormen. Op straten is veel verkeer, zodat daar alleen minuscule tredplantjes kunnen gedijen. Daar is niet of nauwelijks beheer nodig. Omdat we minder lopen dan vroeger kunnen tussen stoeptegels planten hoger opgroeien, maar één keer ingrijpen per seizoen is daar meer dan voldoende.

3                 Zwerfafval vormt het echte probleem
Het probleem met ongewenst groen ligt voor een belangrijk deel tussen de oren. We moeten af van het idee dat inheemse flora op stoepen en straten de stad er verwaarloosd en vies uit laat zien. Een stad krijgt een vies en verwaarloosd uiterlijk door de bergen zwerfafval, die je overal ziet rondslingeren. We kunnen ons beter daar op richten, en ondertussen genieten van het groen dat de natuur ons gratis schenkt.

4                 Schakel de burger in
Burgers zullen gaan klagen als wilde flora minder vaak bestreden wordt. Deze klachten kan de gemeente echter goed pareren. De tijden zijn veranderd: Hengelo staat steeds meer met de rug tegen de muur. Elk dubbeltje moet omgedraaid worden. Het geeft geen pas om bij de bestrijding van wildgroei een spic-en-span beleid te voeren, waar elders gekort gaat worden op duurzaamheid, kwetsbare mensen of nuttige instellingen. Burgers die er van wakker liggen dat zij meer groen tussen de stoeptegels aantreffen dan ze gewend zijn kunnen natuurlijk zelf die plantjes tussen de voegen wegtrekken. We willen toch naar een participatiesamenleving? Dan moet de gemeente niet alle gras voor de voeten van burgers wegmaaien.

     
Ik zou het op prijs stellen als de gemeente een bezuiniging op onkruidbestrijding serieus gaat overwegen. Ik denk dat het zinvoller is om te investeren in mensen, nuttige instellingen en een duurzame ontwikkeling, dan in het nodeloos oppoetsen van stoeptegels en straatstenen.


N.B. Een dag eerder had de gemeente Hengelo natuurorganisaties ingelicht dat per 1 januari 2016 onkruid bestreden gaat worden met stoom. Dat bericht bereikte mij te laat.