donderdag 8 november 2012

Denken over pesten na de dood van Tim


Zelden is de destructieve kracht van pesten zo helder en kernachtig onder de aandacht gebracht als in de hartbrekende overlijdensadvertentie van de 20-jarige Tim Ribberink afgelopen maandag in TC Tubantia. Wat een tragedie dat een zo jong leven op zo’n manier ten einde kwam. En wat dapper van zijn ouders dat zij de laatste woorden van Tim openbaar maakten. Zij hopen dat er nu een discussie op gang komt, die helpt voorkomen dat nog meer kinderen en jongeren het slachtoffer zullen worden van pesten, aldus pastor Marinus van den Berg tijdens een persconferentie gisteren te Denekamp, waar hij ook een verklaring van de ouders voorlas. ‘Een kind dat door pesters wordt buitengesloten, mag zich nooit gedwongen voelen om te kiezen voor deze ultieme uitweg. Door de brief van Tim te plaatsen, hopen wij dat het probleem dat pesten heet echt wordt aangepakt. Wij willen dat zelfmoord, zeker vanwege pestgedrag, uit het verdomhoekje komt’, zo lieten de ouders weten.

Het overlijden van Tim maakt door het hele land heel veel reacties los, ook van andere slachtoffers van pesterijen en hun ouders. Daaruit blijkt, voor zover we dat nog niet wisten, dat pesten diepe sporen kan trekken in de levens van slachtoffers. Omdat het vaak in het geniep gebeurt zijn daders moeilijk aan te spreken. Pesten is een heel gecompliceerd verschijnsel, dat alleen goed bestreden kan worden als we het vanuit verschillende hoeken aanpakken. Er open en kritisch over praten is daarvoor onontbeerlijk.

Een vraag die ik vaak voorbij zag komen in reacties in de media is waarom sommigen anderen pesten. Daar zijn verschillende redenen voor. Pesters zijn vaak mensen die slecht in hun vel zitten, bijvoorbeeld omdat ze ooit zelf zijn gepest, mishandeld of verwaarloosd. Ze proberen hun frustratie op een ander af te reageren. Of het zijn meelopers, die het doen om erbij te kunnen horen. Of ze hebben specifieke belangen die ze willen beschermen. Ze kiezen mensen uit die op de een of andere manier kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld mensen die er anders uit zien, andere gewoontes en voorkeuren hebben of verbaal minder begaafd zijn. Het kan ook zijn, zoals in mijn geval heeft meegespeeld, dat zij iemand als een bedreiging zien voor hun belangen.

Soms schrik ik wel van reacties, waarin heel erg hard wordt uitgehaald naar pesters. Iemand schreef dat ze tot op de grond toe afgebroken moeten worden, totdat ze helemaal niets meer zijn. Dat moeten we vooral niet doen! Ze zijn toch al niets? Moreel gezien liggen ze al in de goot. Het gedrag van pesters kopiëren, wat door sommigen aanbevolen wordt, heeft, hoe verleidelijk ook, mij niet echt aangetrokken. Ik wil me niet verlagen tot dat niveau. Maar als pesters fysiek worden, kun je natuurlijk best terug meppen, dat is wat anders. In elk geval ben ik ervan overtuigd dat haat en wraak doodlopende wegen zijn. Als we pesters sterker zouden maken, dan zouden ze denk ik niet meer zo’n behoefte hebben om anderen omlaag te duwen. Ze verdienen straf, maar hebben voor alles goede hulp nodig. Dat laatste moeten we niet vergeten.
liefde is een goed tegenwicht tegen pesterijen
'Love is in the air' - liefde is een goed tegengif tegen pesterijen

Aan de andere kant van het spectrum staan de gedupeerden. Voor hen is het belangrijk dat ze zich realiseren dat het niet aan hen ligt. De pesters hebben een probleem, terwijl van de gedupeerden een probleem wordt gemaakt! Als je je dat niet realiseert, dan kun je je knap waardeloos gaan voelen, en dat is niet zonder risico. Voor iedereen die de dupe is van pesterijen is het belangrijk om voor ogen te houden dat de wereld heel veel groter is dan het stukje waar pesters macht en invloed hebben. Gelukkig zijn er heel veel positief ingestelde, integere mensen. Zoek ze op. Laat je vooral niet omlaag trekken, maar probeer er boven te staan. Het gaat om zielige mensen, die niet geleerd hebben om op een normale manier met anderen om te gaan. Mijd de daders waar dat kan en ontwikkel je eigen kracht. En vergeet de liefde niet, de liefde voor een ander, voor dieren, de natuur, of wat dan ook, de liefde, ja dat is een goed tegengif!


Tussen pesters en hun slachtoffers staan mensen die er niets mee te maken hebben, maar er wel in meegezogen kunnen worden. Pesters gebruiken leugens om hun daden te verstoppen of acceptabel te laten lijken. Daardoor kunnen ze soms een grote groep mensen om zich heen verzamelen die hen steunen, waardoor het erg moeilijk wordt om ze ter verantwoording te roepen. Iedereen die er van weet, maar niets doet, ondersteunt indirect de daders. Wat zou het mooi zijn als die beschermende ring van strikt genomen goede, maar vaak onwetende, naïeve en soms ook bange mensen, zou breken.

Een informatieve site over pesten is www.pesteninhetnieuws.blogspot.com.

maandag 5 november 2012

Valt Atlasceder ten offer aan Lange Wemen?


Eergisteren meldde TC Tubantia dat de Atlasceder op het Burg. Jansenplein ‘waarschijnlijk’ zal moeten verdwijnen. De boom zou in de weg staan en het uitzicht vanaf de Enschedesestraat op het bordes van het stadhuis belemmeren. Dat laatste is zeker het geval, maar hoe erg is dat? Zonder die boom heb je vanuit de straat vrij zicht op het bordes, maar veel mensen die op de terrassen zitten zullen ook dan niets van het bordes zien, omdat parasols en terrasoverkappingen zozeer het zicht beperken, dat alleen wie in de voorste gelederen zit nog iets kan meekrijgen van wat er op het bordes gebeurt. Hoewel de top ooit uit de boom gewaaid is, heeft de ceder een mooie vorm behouden. Deze boom heeft een diameter van iets meer dan een halve meter en is daarmee geen kleintje meer. Atlasceders zijn snelle groeiers als ze nog jong zijn; deze is misschien nog maar nauwelijks 40 jaar oud. Bijzonder is dat het een van de weinige dikkere bomen is die niet zijn opgesnoeid. Daardoor is het een leuke klimboom voor kinderen.

Zal deze Atlasceder ten offer vallen aan het plan Lange Wemen?
De gemeente wil wel een nieuwe ‘monumentale boom’ planten, en op de in de krant gepubliceerde artist’s impression van de gemeente zien we er een van ongeveer vergelijkbare dikte. Die is wel hoog opgesnoeid, daar kunnen kinderen weinig mee. Als je goed kijkt dan zie je dat het om een plataan gaat, en juist van die boom loopt de binnenstad al over. Spannend kun je die keuze niet meer noemen. Daar komt nog bij dat er, als het allemaal zo doorgaat, opnieuw een naaldboom wordt vervangen door een loofboom. Dat komt wel vaker voor, waardoor het lijkt alsof naaldbomen in ongenade zijn gevallen. Naaldbomen hebben voor op bladverliezende loofbomen dat ze ook ’s winters, als iedereen vanwege het slechte weer de auto pakt, de lucht reinigen. Bovendien is de luchtreinigende werking van platanen niet zo groot vanwege het gladde bladoppervlak. Het zou goed zijn als dit soort overwegingen ook in de discussie een rol gaan spelen.

Het planten van een vergelijkbare ‘monumentale boom’ kan volgens de Natuur- en Milieuraad al gauw zo’n €40.000 gaan kosten. Mijn eigen voorkeur gaat uit naar behoud van de bestaande Atlasceder. Als hij echt in de weg staat, verplaats hem dan! Dat kost ook een lieve cent, maar de vraag is of je daarmee duurder uit bent dan een nieuwe grote boom. Deze optie is binnen de gemeente ook besproken, maar behalve de hoge kosten speelt ook dat er geen garantie is dat verhuizing een succes wordt. Maar dat geldt natuurlijk eveneens voor het verplanten van elke andere grote boom. Voordeel van de ceder is dat je ook ’s winters groen hebt, en dat het leuk is voor kinderen, die er in de binnenstad toch al zo bekaaid van af komen. De Atlasceder, een ondersoort van de Libanonceder, heeft een luchtige kroon die niet zo massief wordt als die van een plataan. Hij vraagt wel ruimte: hij kan op den duur 30 meter hoog en 30 meter breed worden. Ceders kunnen bovendien heel oud worden.

Voor het verplaatsen van een grote boom komt nogal wat kijken. In de eerste plaats heb je tijd nodig, zeker twee jaar, om de wortels zodanig te behandelen dat ze een compacte kluit gaan vormen. Die tijd is er, want het is nog volstrekt onduidelijk wanneer de bouw van Lange Wemen van start zal gaan. Dat gebeurt pas als 70-80% van de commerciële ruimte verhuurd is. Er zijn nog steeds geen handtekeningen binnen. Met het vooruitzicht dat de financieel-economische crisis nog wel vijf jaar kan gaan duren verwacht ik niet dat het storm gaan lopen.

De gemeente laat trouwens weten dat uit het krantenbericht van zaterdag niet de conclusie getrokken mag worden dat wat de ceder betreft de voorkeur van de gemeente gaat in de richting van kap en nieuwe aanplant. Er is nog geen voorkeur bepaald. Tussen 10 en 15 december komt er een inloopbijeenkomst, waar meer informatie wordt gegeven over de inrichting van de openbare ruimte in het plan Lange Wemen, en waar twee modellen worden gepresenteerd: met en zonder ceder.

donderdag 1 november 2012

Graag helderheid over Joris D.


Stel je toch eens voor: wat zou er voor criminelen mooier zijn dan dat één van hen de spin in het web zou zijn op het ministerie van Justitie? Welk een scala van mogelijkheden zou zich dan openen: invloed op de benoeming van rechters en officieren van justitie, het saboteren van onderzoeken en beïnvloeding van processen. Zoiets is voorstelbaar in dictaturen, bananenrepublieken en gemankeerde democratieën, maar toch zeker niet in de rechtsstaat die ons land is. Of is dat een vergissing?

Vorige week heeft advocate Adèle van der Plas namens twee Turkse mannen een artikel 12-procedure aangespannen bij het gerechtshof in Den Haag om zo te bewerkstelligen dat Joris D., die tot aan zijn pensionering vandaag tien jaar lang secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie was, alsnog vervolgd wordt voor verkrachting en seksueel misbruik van kinderen. De mannen hadden enkele jaren geleden al aangifte gedaan tegen deze topambtenaar zonder dat het tot vervolging kwam. Degelijk onderzoek naar hun aangiften heeft nooit plaatsgevonden, aldus de advocate. D. zou in Turkije minderjarige jongens hebben misbruikt in de jaren ’90, maar hij ontkent in die tijd in Turkije te zijn geweest. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft ‘onderzoek’ laten doen waaruit niet was gebleken dat zijn secretaris-generaal in die tijd Turkije had bezocht. Hij was daar niet en kan het dus ook niet gedaan hebben, zo luidt het verweer. Van der Plas beschikt echter over documenten van de Turkse overheid waaruit blijkt dat D. meermaals Turkije heeft bezocht in die tijd, deels voor vakantie, deels vanwege zijn werk. D. was destijds directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie. Het is moeilijk te geloven dat iemand die de minister vertegenwoordigde bij o.a. de EU in die functie nooit een voet op Turkse bodem gezet zou hebben, terwijl dat land als toegangspoort voor Europa fungeert voor veel van de asielzoekers die bij ons aankloppen.

Al meer dan tien jaar doen er verhalen de ronde waarin D. in verband gebracht wordt met kindermisbruik. Sinds 4 oktober lijkt de kwestie in een stroomversnelling te zijn geraakt. Die dag vond een hoorzitting plaats over de zaak D. door de U.S. Helsinki Commission. Dat is een Amerikaanse parlementscommissie die de uitvoering van de Helsinki akkoorden betreffende de naleving van mensenrechten onderzoekt. De hoorzitting, waar behalve een slachtoffer van mensenhandel en kindermisbruik ook advocate Van der Plas getuigde, was georganiseerd vanwege de onwil van de Nederlandse justitie om deugdelijk onderzoek te doen naar de aantijgingen tegen de hoogste ambtenaar op dit ministerie. Kort daarna, op 6 oktober, publiceerde het AD over twee ooggetuigen, die bereid zijn om onder ede te verklaren dat zij in de jaren ’80 de ambtenaar hadden gezien met een crimineel die bekend stond als pooier van minderjarige jongens. Een van de getuigen beweert zelf dat D. meerdere keren een jongen meenam. Opstelten nam zijn partijgenoot meteen in bescherming door te stellen dat ‘er geen begin van juistheid is t.a.v. geruchten en aantijgingen’. Wat onderzocht moest worden, is volgens Opstelten onderzocht, aldus Trouw van 30 oktober, zonder daar verder commentaar op te geven. Wie het verslag van de hoorzitting van de Helsinki Commissie erop naleest kan niet anders concluderen dan dat Opstelten niet de waarheid heeft gesproken. Als het aan de minister ligt komt er in elk geval geen nieuw onderzoek naar de handel en wandel van de inmiddels voormalige secretaris-generaal. Het zou goed zijn als dat onderzoek er alsnog komt. Voor D. zelf moet het toch uiterst pijnlijk zijn dat zijn naam keer op keer met zware misdrijven in verband wordt gebracht. Als hij onschuldig is, kan onafhankelijk en gedegen onderzoek hem vrij pleiten. Ook voor het vertrouwen in onze rechtsstaat zou het goed zijn als de onderste steen boven komt, want deze zaak heeft wel erg veel weg van een doofpotaffaire. Gerechtigheid voor Joris D., als hij onschuldig is. Gerechtigheid voor de slachtoffers, als hij die gemaakt heeft.

Veel media  bagatelliseren deze zaak of hebben ze zelfs jarenlang doodgezwegen, wat niet alleen opmerkelijk is, maar ook verontrustend. Wie er meer van wil weten kan hier een toelichting lezen van advocate Van der Plas op deze onverkwikkelijke zaak. Bijzonder boeiend is ook de onthullende transscriptie (in het Engels) van de hoorzitting van de U.S. Helsinki Commissie van 4 oktober j.l., die begint met de constatering dat kindermisbruik een ernstig misdrijf is waardoor kinderen in hoge mate beschadigd raken, en dat het noodzakelijk is dat beschuldigingen aangaande kindermisbruik ook  echt onderzocht dienen te worden, ongeacht wie er in het spel is. Dat mensenhandel in ons land in de praktijk zo laag bestraft wordt kwam ook aan de orde.