Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

donderdag 19 januari 2012

Gemeente Hengelo blijft inzetten op RoundUp


  Wildgroei kan ook heel mooi zijn!                     
Een week geleden heeft de Natuur-  en Milieuraad tijdens het driemaandelijks groenoverleg met de gemeente gevraagd om het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp terug te dringen, desnoods door nog maar één keer per jaar een bespuiting uit te laten voeren in plaats van de gebruikelijke twee keer. Dit naar aanleiding van de door de Tweede Kamer in september aangenomen motie om het niet-commerciële gebruik van dit middel te verbieden. De motie was ingediend door Rik Grashof van Groen Links, die daarmee reageerde op nieuwe inzichten over de schadelijkheid van RoundUp. In juni 2011 was door de Earth Open Source Group een rapport openbaar gemaakt waarin onder andere beschreven werd dat dit herbicide genetische schade en miskramen kan veroorzaken bij mensen die regelmatig aan het middel worden blootgesteld. Er lag al een verdenking dat RoundUp kanker en andere ernstige ziekten kan veroorzaken. Het is blijkbaar geen middel dat zorgeloos in tuinen en op straten rondgespoten kan worden. Toch gebeurt dat.

Uit het overleg met ambtenaren bleek dat Hengelo nog niet zo ver is dat het RoundUp aan banden wil leggen. Alternatieven vindt de gemeente te duur, en slechts één keer spuiten is ook geen optie, want burgers gaan klagen als het onkruid toeneemt. Dat laatste vind ik geen sterk argument. Veel mensen zijn door de uitlatingen van fabrikant Monsanto in slaap gesust en hebben geen idee dat er steeds meer bewijs boven tafel komt dat RoundUp beslist geen ongevaarlijk middel is. Met een voorlichtingscampagne zou de gemeente al veel kritiek kunnen wegnemen. Bovendien kun je je afvragen waarom de gemeente zich door die kritiek moet laten beïnvloeden. Elke herfst zijn er ook talloze mensen die klagen over de blaadjes die vanaf gemeentelijke bomen in hun tuin waaien. Ze vragen dan of die bomen niet gekapt kunnen worden. Daar gaat de gemeente (gelukkig) ook niet in mee. De gezondheid van de Hengelose burgers is van groter belang dat het minimaliseren van onkruid, dat zou een heldere boodschap moeten zijn. 

Lees hier meer over (gezondheids)gevolgen van blootstelling aan glysofaat, het werkzame bestanddeel van RoundUp. Lees hier Hengelo en het gif RoundUp, deel 3.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten