Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

donderdag 15 augustus 2013

Voetgolf op puinvlakte bij Thiemsbrug: aanwinst of afgang?


De economie staat er weer slechter voor dan we dachten, zo lieten cijferaars van CBS en Centraal Plan Bureau gisteren zien. Nederland komt in tegenstelling tot de meeste landen in de EU maar niet uit de crisis. Dat maakt een spoedige start van het grote nieuwbouwproject Lange Wemen nog onwaarschijnlijker dan het al was. Lange Wemen: nieuwe winkels, horeca, appartementen en een nieuw stadskantoor in het hart van Hengelo, ondanks hoge leegstand onder winkels en kantoren. De projectontwikkelaar wil pas bouwen als 80% van de commerciële ruimte is verhuurd. Maar iedereen houdt de hand op de knip en winkels krijgen steeds meer digitale concurrentie. Misschien wordt het wel terug naar af.

   Puinvlakte bij winkelcentrum Thiemsbrug wordt voetgolfbaan
Een deel van het beoogde bouwterrein, daar waar het oude stadskantoor stond, ligt nu een jaar braak. Het terrein, dat eerst door boterbloemen werd gekoloniseerd en langzaam op een natuurlijke manier groen begon te worden, kon je beter niet zonder laarzen verkennen. Op sommige plekken kon je tot je knieën wegzakken in de modder. Begin juli werd het opgehoogd en over de hele breedte met geotextiel, ofwel anti-worteldoek, afgedekt. Daarna werd er een laag van twee decimeter gemalen puin over uitgestort. Dat bracht de geur van afbraak met zich mee, die nog steeds waarneembaar is. Het puin bleek ook vervuild met stukjes plastic, die door de wind over de omgeving werden verspreid, soms honderden meters ver. Ik ben nog niet helemaal van de verbazing bekomen. Waartoe dit alles?

Bureau Hengelo, de combi van VVV en stadspromotie, heeft het idee ingebracht om er tijdelijk, zolang er nog niet gebouwd wordt, een voetgolfbaan aan te leggen. Voetgolf is iets nieuws, maar komt op hetzelfde neer als gewoon golf: winnaar is degene die met zo min mogelijk keren balcontact de bal in een hole laat belanden. Je gebruikt alleen je voet. Er komen vijf holes op vijf groene eilanden volgens een voorlopig ontwerp. Het idee is omarmd door het Pact MVO, een groep ondernemers en instellingen die zich verenigd hebben onder de vlag van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het plan moet duurzaam uitgevoerd worden en tegen zo laag mogelijke kosten, wat in dit geval betekend dat er zoveel mogelijk gewerkt gaat worden met hergebruikte materialen die ook weer hergebruikt kunnen worden. Er is een oproep uitgegaan aan Hengelose ondernemers om ideeën, menskracht en materialen in te brengen. Het uiteindelijke plan wordt zoveel mogelijk afgestemd op wat wordt ingebracht.

Wie de wensenlijst van Bureau Hengelo bekijkt ziet daarop teelaarde en graszoden, maar ook kunstgras. Ook wordt een groenvoorziening of halfverharding gevraagd voor de ruimte tussen de holes. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit terrein van een halve hectare straks uit niets anders bestaat dan kunstgras en gemalen puin. Misschien zijn er mensen die daar vrolijk van worden, maar mij lijkt zoiets een treurniswekkende en naargeestige omgeving. De plek blinkt niet uit in boeiende architectuur en heeft een lage ruimtelijke kwaliteit. Levend groen kan daarbij veel verzachten. Voor Lange Wemen zijn al veel bomen gekapt aan de randen van de naastliggende parkeerplaats, waardoor het er niet gezelliger op is geworden. Het belang van levend groen moet je niet onderschatten. Het kan voor een project het verschil maken tussen een aanwinst en een aanfluiting.

Update 21-8: De brainstormsessie over dit 'Wij-land' Lange Wemen, die voor gisteravond stond gepland, is 's middags wegens gebrek aan belangstelling afgelast. Slechts twee genodigden, leden van de Natuur- en Milieuraad, hadden zich voor deze avond aangemeld, aldus de gemeente.

Update 31-8: Het wordt kunstgras, dat voor onbepaalde tijd wordt uitgeleend door een bedrijf uit Barneveld. Het was te verwachten dat het op kunstgras uit zou draaien, want je zou veel zwarte aarde moeten storten om daar met succes gras te laten groeien. Het contact met het grondwater is door het storten van een laag puin immers verbroken. Dan kun je alleen nog een grasveld aanleggen als je een hele dikke laag zwarte aarde opbrengt, want anders droogt het gras wel erg snel uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten