Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

dinsdag 21 juni 2011

De Bomenstichting beëindigt haar activiteiten


Na 41 jaar inzet voor het behoud van bomen in het algemeen en monumentale bomen in het bijzonder zal de landelijk opererende Bomenstichting tot verdriet van velen haar activiteiten uiterlijk eind van het jaar staken. Die teleurstellende boodschap bracht zij vandaag in een brief over aan de omvangrijke achterban. Beëindiging van (project)subsidies van de Rijksoverheid in combinatie met een teruglopend aantal donateurs veroorzaakten een zo zwakke financiële positie dat doorgaan niet verantwoord is. Het is een groot gemis voor ons land, want de Bomenstichting is de enige natuurorganisatie die gespecialiseerd is in het behoud van bomen. Ze houdt niet alleen een register bij van monumentale bomen die van landelijk belang zijn, maar zij heeft in de loop van de tijd ook een grote schat aan kennis verzameld over de waarde en het behoud van bomen. De stichting ondersteunt niet alleen het lokale bestuur, maar ook circa 200 plaatselijke vrijwilligers, die zich inzetten om bedreigde bomen te behouden, met adviezen en publicaties als Bomen en wet, Welke boom heeft de X-factor? en Bomen en bouwen. Het ziet er naar uit dat de Bomenstichting de eerste landelijke natuurorganisatie wordt die onder invloed van de gigantische bezuinigingen op natuur door het Rijk (60% van het budget wordt wegbezuinigd!) haar werk moet staken. De stichting heeft 4 decennia lang gepleit voor een duurzame en groene leefomgeving, waarin bomen kansen krijgen om tot volle wasdom te komen. Dat is belangrijk, niet zozeer voor de natuur, alswel voor onszelf. Bomen verhogen het welzijn van mensen op velerlei manieren. Wat zal er gebeuren als wij dat niet meer op waarde weten te schatten?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten