Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

vrijdag 24 juni 2011

Controle op bomenkap broodnodig


Illegale kap aan de Zwavertsweg                          
Nu de Bomenstichting nog dit jaar haar deuren gaat sluiten valt voor mensen die op lokaal niveau bomen willen beschermen een belangrijke ondersteuningsbron weg. Dat controle op bomenkap broodnodig is blijkt wel uit incidenten die af en toe aan het licht komen.  Eind vorig jaar werd door het Actiecomité Bomenkap Oude begraafplaats Nee! met succes geprotesteerd tegen de voorgenomen kap van acht bomen op de oude begraafplaats aan de Bornsestraat te Hengelo, omdat er voor deze bomen geen kapvergunning voorhanden was. In februari was er ophef over illegale kap op industrieterrein Strootbeekpark, dat heringericht zou worden en waarvoor ruim 50 bomen zouden moeten verdwijnen. De bomenwerkgroep van de Natuur- en Milieuraad had daartegen bezwaar aangetekend, en nog voordat daarover beslist was werd alvast door de projectontwikkelaar een groot aantal bomen gekapt. En vorige week werden voortijdig zestien bomen gekapt op een terrein naast Zwavertsweg 122 om daar de bouw van drie huizen en 20 garageboxen mogelijk te maken.

Bouwbedrijf Aan de Stegge uit Enter, verantwoordelijk voor de projectrealisatie, had al een jaar in de clinch gelegen met buren, die niets van dat plan moesten hebben. Toen begin deze maand de omgevingsvergunning (de opvolger van de vroegere bouw- en kapvergunning) dan toch door de gemeente werd afgegeven duurde het niet lang tot een zware grijper de bomen, waaronder een bijzonder dikke berk, uit de grond trok. Een illegale actie van Aan de Stegge, want de termijn dat er bezwaar kan worden ingediend tegen de kap loopt nog tot 7 juli. De gemeente is op de hoogte gebracht. De bomenwerkgroep vreest dat projectontwikkelaars weinig ontzag hebben voor de gemeentelijke bomenverordening, die voorschrijft dat er pas gekapt mag worden als de gemeente aangeeft dat er binnen de gestelde termijn geen bezwaar is ingediend tegen de verleende vergunning.

Naschrift: De gemeente stelde na afloop van de bezwaartermijn dat er volgens haar geen sprake was van illegale kap, omdat er geen bezwaren zijn ingediend. Dit is een wel zeer discutabele uitspraak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten