Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

woensdag 25 maart 2015

Bezuinigen op onkruidbestrijding

Hengelo moet de komende jaren miljoenen bezuinigen. Een werkgroep van ambtenaren heeft 150 bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt, maar onkruidbestrijding zat er niet bij. Gisteravond was de eerste van twee inspraakmomenten en dit was mijn bijdrage:  


Geachte bestuurders van de gemeente Hengelo,

U heeft uw ambtenaren opdracht gegeven om zonder enige beperking te zoeken naar posten waarop bezuinigd zou kunnen worden. Tot mijn verbazing komt onkruidbestrijding niet voor in het overzicht. Ik vind dat merkwaardig, want op dit item kan naar mijn mening voor tienduizenden euro’s bezuinigd worden. Twee tot driemaal per groeiseizoen worden stoepen en straten in Hengelo bespoten met het vergif Roundup om ze te ontdoen van wilde flora. Het kan echt heel wat minder. Hiervoor draag ik de volgende vier argumenten aan:


1                 Het is niet duurzaam
Omvangrijk gebruik van vergif in een stedelijke omgeving is gevaarlijk voor de gezondheid en het is niet duurzaam. Zo staat Roundup onder verdenking kankerverwekkend te zijn en de hersenen aan te tasten. Het kan ons ziek en dom maken, en het is dan ook niet voor niets dat het gebruik door gemeenten per 1 januari a.s. verboden is. Ook het alternatieve gif dat de gemeente vanaf volgend jaar overweegt te gebruiken is niet echt een verbetering. Gifgebruik op grote schaal is onwenselijk in de stad. Gelukkig zijn er alternatieven voor vergif: branden, borstelen en besprenkelen met heet water, maar elke methode belast het milieu, en zou slechts beperkt ingezet moeten worden.

2                 Het is veelal overbodig
Inheemse flora is pas een probleem als het zo hoog opgroeit dat het de doorgang belemmert. Veel soorten blijven echter zo laag, dat ze alleen visueel een probleem vormen. Op straten is veel verkeer, zodat daar alleen minuscule tredplantjes kunnen gedijen. Daar is niet of nauwelijks beheer nodig. Omdat we minder lopen dan vroeger kunnen tussen stoeptegels planten hoger opgroeien, maar één keer ingrijpen per seizoen is daar meer dan voldoende.

3                 Zwerfafval vormt het echte probleem
Het probleem met ongewenst groen ligt voor een belangrijk deel tussen de oren. We moeten af van het idee dat inheemse flora op stoepen en straten de stad er verwaarloosd en vies uit laat zien. Een stad krijgt een vies en verwaarloosd uiterlijk door de bergen zwerfafval, die je overal ziet rondslingeren. We kunnen ons beter daar op richten, en ondertussen genieten van het groen dat de natuur ons gratis schenkt.

4                 Schakel de burger in
Burgers zullen gaan klagen als wilde flora minder vaak bestreden wordt. Deze klachten kan de gemeente echter goed pareren. De tijden zijn veranderd: Hengelo staat steeds meer met de rug tegen de muur. Elk dubbeltje moet omgedraaid worden. Het geeft geen pas om bij de bestrijding van wildgroei een spic-en-span beleid te voeren, waar elders gekort gaat worden op duurzaamheid, kwetsbare mensen of nuttige instellingen. Burgers die er van wakker liggen dat zij meer groen tussen de stoeptegels aantreffen dan ze gewend zijn kunnen natuurlijk zelf die plantjes tussen de voegen wegtrekken. We willen toch naar een participatiesamenleving? Dan moet de gemeente niet alle gras voor de voeten van burgers wegmaaien.

     
Ik zou het op prijs stellen als de gemeente een bezuiniging op onkruidbestrijding serieus gaat overwegen. Ik denk dat het zinvoller is om te investeren in mensen, nuttige instellingen en een duurzame ontwikkeling, dan in het nodeloos oppoetsen van stoeptegels en straatstenen.


N.B. Een dag eerder had de gemeente Hengelo natuurorganisaties ingelicht dat per 1 januari 2016 onkruid bestreden gaat worden met stoom. Dat bericht bereikte mij te laat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten