Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

vrijdag 15 juni 2012

Pas op voor RoundUp!

   RoundUp bespuitingen zijn weer begonnen: we raken liever vergiftigd 
   dan dat we een beetje onkruid accepteren

Het gifseizoen in de stad is weer begonnen en dat was op een mooie dag als gisteren te merken. Droog weer en weinig wind, dat schijnen ideale omstandigheden te zijn om met gif te werken. Net als veel andere gemeenten zet  Hengelo weer de aanval in op wildgroei op stoepen en straten. Ik heb de indruk dat het dit keer veel grondiger gebeurt dan vorig jaar. Slechts één keer over het trottoir rijden is niet genoeg, en de handspuit wordt beslist niet verwaarloosd. Fietsers en voetgangers gaan er vlak langs, zelfs een vrouw met een baby in de kinderwagen loopt gewoon door alsof ze met water sproeien.

De meeste mensen weten niet wat voor smerig spul RoundUp is. Nee, je gaat er niet zomaar aan dood, maar RoundUp wordt wel steeds meer in verband gebracht met kanker, verstoorde hormonen, aantasting van de embryonale ontwikkeling en de ziekte van Parkinson. Het beste is om zo ver mogelijk bij de gifspuit vandaan te blijven. Wees op je hoede; er is niemand die je komt waarschuwen. RoundUp heet namelijk veilig te zijn, zo beweert producent Monsanto tenminste. Hengelo gelooft het allemaal, want het middel is door de EU toegelaten. Dat was wel op basis van onderzoek van de fabrikant, dus een kwestie van de slager die het eigen vlees keurt. Hoewel er alle reden is dit gif kritisch te onderzoeken is vorig jaar de herbeoordeling van het middel door de EU uitgesteld tot 2015. RoundUp is het meest gebruikte herbicide ter wereld, dus de belangen zijn immens groot. Een succesje was dat vorige herfst de Tweede Kamer een motie aannam om RoundUp te verbieden voor niet-commercieel gebruik. Staatssecretaris Atsma van Infrastruktuur en Milieu zou de motie  uitvoeren. Hij zei er evenwel niet bij wanneer. We zijn de tijd van een zwangerschap verder, maar het kind is nog steeds niet gebaard…

Wil je weten waarom Hengelo blijft spuiten klik dan hier

Update: Op 2 juli publiceerde Bleker het nieuwe actieplan duurzame gewasbescherming, dat glyfosaat, de giftige stof in Roundup, pas in 2018 verbiedt. Omdat ook Atsma niet de indruk wekt veel werk te maken van zijn belofte aan de kamer om een verbod in te stellen voor het niet-commercieel gebruik van Roundup ziet het er naar uit dat gemeenten en particulieren nog bijna 6 jaar de leefomgeving van burgers kunnen blijven vervuilen met dit vergif. Greenpeace heeft waterleidingbedrijven en andere belanghebbenden opgeroepen om protest aan te tekenen via de inspraakprocedure, die nog loopt tot 13 augustus.

Update 2: Recent langdurig onderzoek onder ratten die zowel blootgesteld zijn aan het herbicide Roundup als aan  genetisch gemanipuleerd voedsel, dat resistent is gemaakt voor Roundup, laat zien dat na vier maanden tumors ontstaan, vooral bij de vrouwelijke ratten. Dat maakt het waarschijnlijk dat ook de gezondheid van mensen in gevaar is bij gebruik van dit vergif. Eerdere studies naar de gevolgen van het gebruik van Roundup duurden slechts drie maanden en zijn naar de nieuwste inzichten volstrekt waardeloos. Roundup dient zo snel mogelijk verboden te worden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten