Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

maandag 7 november 2011

8000 bomen kappen is kapitaalvernietiging


Veel eiken langs de Jan Gossaertstraat staan opgesloten in stoep en parkeerplaatsen
Het Hengelose plan om 8000 bomen langs straten te verwijderen om daarmee de kwaliteit van het groen te verhogen en tegelijkertijd op onderhoud te bezuinigen heeft nogal wat vragen opgeroepen, zowel bij de leden van natuurorganisaties als bij raadsleden. Wat voor effect heeft dit plan op het leefklimaat in de stad? Hoe komt men aan het getal van 8000 te verwijderen bomen? Speelt de behoefte aan parkeerplaatsen hierbij een rol? En hoe wordt kwaliteit omschreven?

De beoogde teruggang van 33.000 naar 25.000 bomen betreft alleen de geregistreerde bomen, en dat zijn bomen langs straten en pleinen, dus in de wijken. Bomen in bosplantsoen zijn niet geregistreerd en het schijnt de bedoeling te zijn dat bosplantsoen gebruikt wordt voor herplant. Daar hebben bomen alle ruimte om uit te groeien tot ‘kwaliteitsbomen’ die weinig onderhoud vergen.  Maar bomen in bosplantsoen zijn ook niet veilig, zo hebben we eerder dit jaar kunnen zien in de Hasseler Es. Is er eigenlijk wel ruimte voor al die herplant?

Bomen langs straten hebben vaak weinig groeiruimte meegekregen, zo is de redenering, waardoor ze in hun groei belemmerd worden en in een later stadium hogere onderhoudskosten vergen. Op de foto is goed te zien hoe bomen in de groenstrook aan de linkerkant goed ontwikkeld zijn, terwijl de bomen in de verharding duidelijk in groei zijn achtergebleven, hoewel ze even oud zijn. Daar staan ze ingesnoerd in een stenen ring van 60 cm doorsnede, waardoor ze over weinig regenwater kunnen beschikken. Geen wonder dat ze maar half zo snel groeien als aan de overkant. Maar daarmee zijn het nog niet meteen slechte bomen. Ze dragen bij aan een groene omgeving, ook al is dat minder dan de fors uitgegroeide exemplaren. Toch  zouden bomen in dit soort situaties op grote schaal gekapt kunnen gaan worden. Dat zou een aantasting zijn van het groene kapitaal van de stad. Het zou  kunnen betekenen dat hele straten en misschien wel buurten (vrijwel) zonder bomen komen te zitten. En wat is een straat of buurt zonder bomen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten