Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

vrijdag 11 november 2011

Duurzaamheid en bomenkap


Gisteren presenteerde het Internationaal Energie Agentschap zijn jaarrapport, waarin gesteld wordt dat de wereldwijde energiebehoefte de komende 25 jaar met een derde zal stijgen. Ondanks een toename van hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht en windenergie zal het gebruik van fossiele brandstoffen dominant blijven en zelfs toenemen met 25% ten opzichte van het huidige niveau. Dat betekent dat ook de CO2-uitstoot zal blijven stijgen. Het IEA verwacht daardoor op de lange termijn een wereldwijde stijging van de gemiddelde temperatuur met 3,5 graden als er niet wordt ingegrepen. Omdat zoiets gepaard zal gaan met grote ontwrichting pleit het IEA voor een bindend klimaatverdrag, waarbij aan CO2-uitstoot een sereuze prijs komt te hangen, zo berichtte Trouw vandaag. In ons land bouwt Essent ondertussen met steun van de overheid gestaag door aan een grote nieuwe kolencentrale alsof er niets aan de hand is. En de regering heeft van het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/h een speerpunt gemaakt. Wat vernieuwbare energie betreft raken we steeds verder achterop, zeker vergeleken met een modern land als Duitsland.

Als je zoals ons land veel fossiele energie produceert dan kun je nog proberen de vrijgekomen CO2 vast te leggen in de bodem of in bomen. Het vastleggen in lege gasvelden is echter afgeketst op verzet van omwonenden, en dat zou een reden te meer moeten zijn om bomen te planten, of in elk geval zo veel mogelijk te sparen. In plaats van duizenden bomen te kappen, zoals de gemeente Hengelo van plan is, zou het verstandiger zijn om er een paar duizend bij te planten. Maar ja, dat is natuurlijk geen bezuiniging. De financiƫle situatie van Hengelo is bepaald niet rooskleurig, iets wat deels te wijten is aan blunders in het verleden, zoals de geldverslindende en mislukte herinrichting van de binnenstad rond de eeuwwisseling, een kwestie die nog steeds veel emoties oproept. Wordt de geplande omvangrijke bomenkap de volgende blunder?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten