Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

dinsdag 8 november 2011

Bomen zijn roetfilters en verminderen luchtvervuilingHet radicale plan van de gemeente Hengelo om een kwart van de bomen langs straten en pleinen te kappen roept gelukkig verzet op. Verscheidene raadsfracties hebben zich voorgenomen om vanavond bij de behandeling van de bezuinigingsplannen in de gemeenteraad op dit punt moties of amendementen in te dienen. Hier gaat men niet in stilte aan voorbij en dat is maar goed ook, want daar zijn bomen te belangrijk voor.
 
 
Magnolia is een fraaie boom die veel NO2 uit de lucht haalt                                 
Bomen hebben esthetische waarden, ze zijn mooi door hun vorm, kleur of bloeiwijze, en natuurwaarden: ze brengen de natuur in de stad, o.a. door voedsel en beschutting te geven aan vogels, eekhoorns en andere dieren. Dat bomen daarnaast ook milieuwaarden hebben en bijdragen aan een goed leefmilieu is iets dat we ons pas laat zijn gaan realiseren. De kennis van de luchtreinigende werking van bomen is bepaald nog niet overal doorgedrongen, terwijl dit aspect steeds belangrijker wordt vanwege de luchtvervuiling en de klimaatverandering. TC Tubantia berichtte op 17-10-2011 in het artikel ‘Nederland meest vervuilde land Europa’ dat ons land wat luchtvervuiling betreft in de top 3 zit van alle 27 EU-landen. Daar blijft het niet bij, want recent onderzoek heeft uitgewezen dat roetfilters voor auto’s weliswaar het grovere fijnstof afvangen, maar niet het voor de gezondheid veel schadelijker ultrafijnstof. Dat gaat gewoon de lucht en onze longen in, met als resultaat een geschatte 18.000 voortijdige sterfgevallen ten gevolge van luchtverontreiniging per jaar, wat neerkomt op circa 12% van de jaarlijkse sterfte. Uit ander onderzoek is gebleken dat bomen juist uitstekende luchtreinigers zijn (‘Stadsbomen voor een goede luchtkwaliteit’, Bomennieuws lente 2006), hoewel er tussen de verschillende soorten grote verschillen bestaan. Sommige soorten, zoals groenblijvende naaldbomen, vangen veel fijnstof weg, terwijl bv. gewone acacia, kronkelwilg en magnolia vooral stikstofdioxide, een giftig uitlaatgas van auto’s, uit de lucht halen.
 
 
Hengelo heeft 50.000 gemotoriseerde voertuigen en wordt aan drie kanten door snelwegen omgeven. Vergeleken met andere steden als Deventer (69.000 bomen op 100.000 inwoners), en Utrecht (één boom per 2 inwoners) loopt Hengelo bepaald niet voorop met het aantal van 33.000 (geregistreerde) bomen op 80.000 inwoners. Daar komt nog bij dat de gemiddelde leeftijd van onze bomen ligt op 33 jaar, wat duidt op een verhoudingsgewijs jong bestand, dat nog weinig zoden aan de dijk zet. In 2015 gaan strengere EU-normen gelden om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te verminderen. Ondertussen worden de snelwegen verbreed, gaat de maximumsnelheid omhoog en neemt het gemotoriseerde verkeer toe, en met dat alles ook de uitstoot. Is het dan verstandig om 25% van de bomen langs straten te verwijderen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten