Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

maandag 19 december 2011

Argumenten tegen bomenkap


Opdrukkende boomwortels kunnen een reden zijn om bomen
te kappen, zoals bij dit voetpad langs de Woolderesweg        
Voor wie bezwaar wil maken tegen dreigende bomenkap is een goede argumentatie van groot belang. Een bezwaarschrift tegen een verleende kapvergunning maakt geen enkele kans als de argumentatie niet deugt. Het is daarom belangrijk om hier goed over na te denken. Begin met de vergunning: klopt het wat erin staat? Soms wordt kap gemotiveerd met het argument dat bomen slecht groeien, aangetast zijn door ziekte of zwammen, of een gevaar vormen of een sta-in-de-weg zijn. Soms is dat zo, soms ook niet, en in dat laatste geval spelen er waarschijnlijk andere argumenten. Het kan bv. zijn dat er iemand over geklaagd heeft (blaadjes, schaduw), dat een ambtenaar vindt dat die boom daar niet hoort, de boom uit de mode is geraakt of dat de gemeente wil bezuinigen op groen, zonder dat dit hardop gezegd wordt.

Er zijn algemene argumenten tegen bomenkap en specifieke argumenten tegen de kap van deze ene boom of boomgroep. Specifieke argumenten wegen zwaarder dan algemene. De boom in kwestie is monumentaal, beeldbepalend, de enige in de straat, oud, gezond of staat niemand in de weg, dat zijn allemaal specifieke argumenten. Algemene argumenten zijn ondersteunend: bomen dempen verkeerslawaai, reinigen de lucht, beperken gezondheidsproblemen, verlagen stookkosten van nabij gelegen huizen, dempen zomerhitte, verhogen de waarde van onroerend goed, etc. Een algemeen argument kan in een specifieke situatie toch een grotere rol spelen, bv. op een plek met veel luchtvervuiling is elke boom van belang voor het reinigen van de lucht en het beperken van gezondheidsschade voor de omwonenden. Ook de boomsoort kan in zo’n situatie nog een rol spelen: een altijd groen blijvende conifeer gooit hoge ogen als het gaat om het reinigen van de lucht van giftige stoffen. Loofbomen laten immers hun blad vallen, zodat ze in de winter de lucht niet langer kunnen filteren. 


Dit is deel 3 van een serie over bezwaar maken tegen bomenkap. Lees ook deel 1 en deel 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten