Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

dinsdag 6 december 2011

Bezwaarschrift tegen bomenkap


Gekapte eiken langs de Lansinkesweg in 2007                  
Hoe schrijf je een bezwaarschrift tegen het kappen van bomen? In Hengelo is het kappen of ingrijpend snoeien van gemeentelijke bomen die 20 cm of dikker zijn, gemeten op 1,3 meter hoogte, zonder vergunning verboden. Voor particuliere bomen geldt een grens van 30 cm dikte. Elke dinsdag staan de nieuwe aanvragen en de verleende vergunningen in Gemeentenieuws op de website van de gemeente, met de datum waarop de vergunning verleend is. Dezelfde informatie staat ook in het huis-aan-huis-blad Hengelo's Weekblad . Vroeger onder een apart kopje kapvergunningen, maar sinds de herfst van 2010 is voor het kappen van bomen een omgevingsvergunning nodig.

Als er eenmaal een vergunning verleend is, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om een bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Dat is gerekend vanaf het moment dat de vergunning verleend is. Dat is tenminste één dag tot soms iets meer dan een week vóór de publicatiedatum. Het is noodzakelijk om binnen 6 weken te reageren, want anders wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. De datum van afgifte staat ook in de vergunning, die is in te zien bij de Afdeling Vergunningen op het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 (tel. 2459647). Ook vindt je daarin de exacte locatie van de boom en de reden van de kap. Belanghebbenden zijn hen die zelf direct nadeel ondervinden van het besluit. Voor een boom in een straat of plantsoen zijn dat degenen die in de buurt van de boom wonen of  erop uitkijken.

Een bezwaarschrift kan niet digitaal ingediend worden. Het moet  gericht zijn aan het college van B&W (Postbus 18, 7550AA), het moet duidelijk zijn tegen welk besluit het is gericht, en het moet gemotiveerd zijn. Van dat laatste hangt veel af. Een emotioneel betoog als ‘Deze prachtige boom kappen is te gek voor woorden!’ is beslist onvoldoende. Bij vergunningverlening draait het om een goede juridische afweging, waarbij alleen steekhoudende argumenten tellen. Daarom is het belangrijk om alle feiten op een rij te zetten. Soms deugen argumenten niet die voor de kap worden aangevoerd, of heeft de gemeente feiten over het hoofd gezien. Soms heeft de gemeente het besluit onzorgvuldig voorbereid en is er sprake van een onevenredige belangenafweging. Een goed voorbeeld daarvan was de voorgenomen kap van 5 lindes aan de Johan Buziaustraat, die weg moesten vanwege de renovatie van bosplantsoen, dat niet eens bleek te bestaan. Dankzij bezwaar makende buurtbewoonsters trok de gemeente de vergunning onlangs in.

Dit is het eerste deel van een serie over bezwaar maken tegen bomenkap. Zie ook deel 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten