Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

vrijdag 11 februari 2011

De Titanic bijsturen II


Schuivende panelen  (olieverf op doek, 2002, ©)                   
Na een lange lijdensweg is gisteren het doek gevallen voor de oude begraafplaats. De leden van het actiecomité tegen de bomenkap op het kerkhof kregen van ambtenaren van de gemeente te horen dat de herinrichting binnenkort hervat wordt en uitgevoerd zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, met enkele aanpassingen naar aanleiding van onze inbreng. De vlag kan halfstok, want wij denken niet dat dit een goed resultaat is. Als wij serieus waren genomen, dan zou er ook gekapt en heringericht worden, maar minder rigoureus en met meer gevoel voor de rijkdom van deze oeroude groene oase. Maar eerst het goede nieuws: de door velen bewonderde atlasceder blijft behouden, net als 2 grote cypressen en een vederesdoorn. Ook 8 bomen waarvoor geen kapvergunning is afgegeven, maar die men desondanks graag had willen kappen, blijven staan. Verder zijn we overeen gekomen dat alle bomen die verkeerd staan ingetekend op de bij de kapvergunning behorende plattegrond niet gekapt kunnen worden, omdat er simpelweg op die plek geen boom staat. Er wordt ook geen boom die elders staat voor in de plaats gekapt. Het is nog niet helemaal duidelijk om hoeveel bomen het hierbij gaat, want dat is afhankelijk van hoe nauwkeurig je wilt zijn. Wel duidelijk is dat de gemeente er niet verstandig aan heeft gedaan om een slechte plattegrond te gebruiken.

Het is goed om nog even stil te blijven staan bij deze plattegrond, die al zoveel verwarring heeft gezaaid. Wat we gisteren daarover te weten kwamen vond ik ronduit schokkend. Volgens de gemeente is deze plattegrond gebruikt, omdat de bomen op het kerkhof nooit ingemeten zijn. Er bestaat echter sinds juni 2009, twee maanden voor de aanvrage van de kapvergunning, een door de Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud gemaakte plattegrond waar alle bomen op staan. Waarom is die niet door de gemeente over genomen, zo vroeg ik. Dat gaat ook gebeuren, maar de gemeente wil dat maar één keer doen en wacht daarmee tot de bomenkap achter de rug is. Dat betekent dus dat betrokken burgers zich met een prutswerkje moesten zien te redden, omdat de gemeente zich een uurtje werk wilde uitsparen. Hoe serieus neemt de gemeente haar burgers? En dan kijken ze nog op dat we stennis maken! Dit moet en kan echt anders.

Ik beperk mij vandaag tot de vaststelling dat het gesprek met de ambtenaren Martin van 't Veen, het nieuwe hoofd afdeling Wijkbeheer, en Henk Groothuis aangenaam was, ondanks het feit dat wij het niet eens waren. Het is altijd fijn als je gesprekspartners een professionele houding hebben. Daar heb ik veel waardering voor, want ik weet dat het ook heel anders kan. Eind volgende week kan er een begin met de kap gemaakt worden, maar het kan ook de week erop zijn. De bomen waar het om gaat zullen eerst gemerkt worden. Vanwege de laatste ontwikkelingen is Bert Roos vandaag uit de klankbordgroep gestapt, waardoor er geen bewoners meer deel van uit maken. Het actiecomité laat het er nog niet bij zitten en gaat de politieke partijen inlichten over het mislukken van dit initiatief om betrokken burgers alsnog een stem te geven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten