Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

vrijdag 18 februari 2011

Open brief aan de wethouder

Vandaag heeft het Actiecomité Bomenkap Begraafplaats Bornsestraat Nee! een open brief geschreven aan wethouder Oude Alink met daarin de oproep om met onmiddelijke ingang de voorgenomen kap van circa 35 bomen stop te zetten:
(...)
'Het actiecomité was vanochtend verrast uit de krant te vernemen dat u 'dolblij' bent dat bewoners en de gemeenteraad groen zo ontzettend belangrijk vinden. Wij verbazen ons echter over het feit dat kennelijk eerst professioneel en massaal actie gevoerd moet worden voor behoud van groen in de stad, voordat u burgers serieus neemt. U bent blij met draagvlak onder bewoners voor groen in de stad, maar dit draagvlak is er natuurlijk niet alleen als er massaal en professioneel actie gevoerd wordt, zoals in de Hasseler Es. Komt u als wethouder voor Groen Links en eerstverantwoordelijke voor het gemeentelijke groenbeleid niet sowieso op voor behoud van stadsnatuur, ook als bewoners niet de tijd en/of de energie en/of de mogelijkheden hebben om professioneel en massaal te protesteren?

Nu wij uit de krant hebben mogen vernemen dat u erg voor biodiversiteit bent, en blij bent met draagvlak voor groen in de stad, hebben wij de volgende vragen aan u. Hoe verhoudt zich dit alles tot uw inzet om het groen en de biodiversiteit op de oude begraafplaats te behouden en te beschermen tegen modieuze nieuwlichterij? Zou voor het behoud van dit prachtige stukje stadsnatuur met haar door de tijd gevormde karakter, werkelijk een parel aan de kroon van Hengelo, geen draagvlak zijn onder de inwoners? Bestaan bewoners alleen als zij luidkeels protesteren?

Wij hebben u meermaals geïnformeerd over de biologische rijkdom van deze prachtige plek, en over onze zorgen dat de geplande herinrichting daaraan afbreuk zal doen. Op dit stukje grond ter grootte van een postzegel bevinden zich bijna 60 soorten bomen en heesters, circa 40 soorten paddestoelen, een dertigtal soorten mossen en enkele tientallen soorten korstmossen. Meer dan 20 soorten vogels zijn er waargenomen, en er huizen zoogdieren als eekhoorn, vleermuis, marter, egel en konijn. De bomen absorberen verkeerslawaai. Ze filteren schadelijk fijnstof uit de lucht, wat in het bijzonder geldt voor de in ongenade gevallen coniferen. Ze werken als een koelelement in het hitte-eiland dat de stad is. En vanzelfsprekend bieden ze voedsel, nest- en schuilgelegenheden voor vogels en eekhoorns.

De omwonenden zijn bij aanvang van dit project in 2008/2009 volledig buiten spel gezet. U heeft weliswaar gepoogd dat te repareren met het instellen van een klankbordgroep, maar door een slechte voorbereiding hebben de omwonenden die daarin zitting hadden zich teruggetrokken. Wij constateerden te vele onzorgvuldigheden en hebben geen vertrouwen dat de komende herinrichting de begraafplaats ten goede zal komen. Wij vinden dat er te weinig nagedacht is over het hoe en waarom van de herinrichting, vooral met betrekking tot de natuur en het authentieke karakter van de begraafplaats. Wij zien parallellen met de herinrichting van de binnenstad van rond de eeuwwisseling: ondanks een financiële impuls opnieuw een verlies voor de stad. Wij vrezen dat met de herinrichting van de begraafplaats een voor de Hengelose binnenstad uniek en veelsoortig natuurgebied teloor gaat. Daar protesteren wij tegen, en wij dachten in u als wethouder voor Groen Links een bondgenoot te vinden. Wij zijn in uw inzet teleurgesteld.'
(...)
Wij hebben haar tevens verzocht om het herinrichtingsplan alsnog om te buigen in een natuurvriendelijke richting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten