Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

zondag 6 februari 2011

Sluipende kap


Een in 2009 gekapte conifeer                                
Belangrijk bij de afweging van de voorgenomen kap van 35 bomen op de oude begraafplaats is de hoeveelheid bomen die in het recente verleden sluipenderwijs verdwenen zijn. Het gaat om circa twintig bomen gedurende de afgelopen tien tot vijftien jaar. Twee kanjers in de noordoost- en noordwesthoek zijn omgewaaid en midden op het kerkhof is een boom met een fraaie kroon van grillige takken afgestorven. Op het einde van de vorige eeuw zijn bij de plaatsing van een nieuw hek aan de noordkant 6 bomen gekapt, waaronder een paar dikke berken, waarschijnlijk vanwege het feit dat ze dicht aan de rand stonden. Een paar jaar geleden verdwenen enkele oude fruitbomen en een larix om onduidelijke redenen. In 2009, het jaar waarin ook tientallen rododendrons werden afgezaagd en vernietigd, verdwenen o.a. een taxus en nog een andere conifeer, allebei gezonde bomen. Dat moet enkele maanden voor de aanvraag van de omstreden kapvergunning geweest zijn, en het roept de vraag op waarom er met de kap van deze bomen niet gewacht kon worden. Waren Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud en gemeente zo enthousiast dat na de kap van de rododendrons de motorzaag maar met moeite te stoppen viel? Was men bang dat een nog grotere kapvergunning weerstand zou oproepen? Of waren deze bomen minder dan 20 cm dik, waardoor een vergunning niet nodig was? Feit is dat de diameter van de achtergebleven stobben ruim 25 cm bedraagt, en dat betekent dat er hier mogelijk sprake was van illegale kap. Eind vorig jaar is al eens gebleken dat de diameter van te kappen bomen verkeerd wordt ingeschat. Maar ook al zou er geen sprake zijn geweest van illegale kap, dan nog is het erg onverstandig om bomen die net niet kapvergunningplichtig zijn om te zagen kort voordat er voor een groot aantal andere bomen op deze kwetsbare locatie een kapvergunning zou worden aangevraagd. Dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen. Net zo min als de kap vorig jaar van een gezonde oude appelboom het vertrouwen ten goede kwam. Hier was geen sprake van illegale kap, maar wel werden door de VGO afspraken geschonden.

Het grote probleem met de herinrichting van de oude begraafplaats is het feit dat omwonenden in het begin geheel buiten dit ingrijpende project zijn gehouden. Dat kan de huidige wethouder Janneke Oude Alink niet aangerekend worden, want de verantwoordelkijkheid daarvoor ligt bij haar voorganger. Daarnaast is de informatievoorziening op die momenten waarop burgers wel invloed hadden niet optimaal geweest, om het maar diplomatiek te zeggen. Dat kan heel veel beter, en dat zou de wethouder zich wel kunnen aantrekken. Al met al heeft de gang van zaken tot gevolg dat ook een kwestie als sluipende kap een rol is gaan spelen bij de beoordeling van de plannen. Wat voor verrassingen staan ons in de nabije toekomst nog te wachten op dit punt?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten