Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

donderdag 17 februari 2011

Hengelo, wat maak je me nou?


Links van het fietspad is het nog onaangeroerd                        
Afgeladen vol was een zaal in lagere school 't Schöppert in de Hasseler Es. Het comité 'Een groene wijk maak je samen' had gisteravond een protestbijeenkomst belegd tegen de uit de rails gelopen kaalslag in de wijk. Iedereen hing aan de lippen van buurtbewoners, die getuigden hoe gemeentelijke kaalslagers de buurt beroven van groenstroken en bosplantsoen onder het mom van onderhoud. Je mond zakt open van verbazing als je hoort wat zich daar afspeelt. Het verhaal dat mij het meest trof kwam van een bewoonster die daar een jaar of vier geleden een huis had gekocht, niet vanwege het huis, maar vanwege het mooie plekje, met zicht op een bosplantsoen. Op een kwade dag ging de hele boel plat nog voordat ze drie keer met haar ogen kon knipperen. Inclusief egeltjes die daar overwinterden ging het hele zaakje zo de kiepbak in en weg ermee. Weg mooi plekje, weg dieren, weg vertrouwen in de gemeente. Waar zijn ze daar op het stadhuis toch in in 's hemels naam mee bezig?

De politici achter de tafel lieten de treurig stemmende verhalen gelaten over zich heen komen. Bijna alle partijen in de raad waren vertegenwoordigd. Opvallend was dat fractievoorzitter Wim Jager van Groen Links wel een meter ver naar achteren geschoven op zijn stoel zat, alsof hij wilde zeggen: ik ben er even niet bij. Voor Groen Links is dit natuurlijk een heel pijnlijke zaak, omdat dit alles gebeurt onder de regie van wethouder Oude Alink, en wel heel erg haaks staat op wat je van een groene partij mag verwachten. Eerlijkheidshalve moet ik hier wel aan toevoegen dat dit beleid niet door haar, noch door haar partij gemaakt is, want het dateert van 2005 en het is destijds met instemming van de wijkraad op de rails gezet. Wisten die trouwens wel waar ze ja tegen zeiden? Maar Oude Alink is wel verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid, en van Groen Links zou je mogen verwachten dat deze partij stadsnatuur hoog heeft zitten. Bij de oude begraafplaats is trouwens gebleken dat dat een illusie is. Jager zei in de tweede ronde dat het natuurlijk nooit de bedoeling is geweest om beleid te verzinnen dat op kaalslag uitdraait. We moeten echt goed kijken hoe dat is te veranderen, zei hij. De aanwezige politici gaan het college vragen om met onmiddelijke ingang te stoppen met de werkzaamheden. Er hangt verandering in de lucht...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten