Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

dinsdag 20 april 2010

Coniferen met een vlekje

Op de zitting van de bezwaarschriftencommissie heb ik gevraagd naar de redenen waarom de coniferen weg moeten. Het antwoord luidde dat alleen de slechte coniferen worden gekapt en bovendien de coniferen die de graven ondermijnen. Over dat laatste heb ik op 14 april al geschreven en dat bleek nogal overdreven.

Wat is nu slecht? Uit de coniferenhaag langs de Bornsestraat moeten 7 cypressen (nrs. 1 t/m 7 op de plattegrond) verdwijnen. Er is geen sprake van ondermijning van graven, dus zouden ze slecht moeten zijn. Bij één cypres is ooit de top eruit gevallen, zoals op de foto te zien is. Het verliezen van de top hoeft ook voor een conifeer niet fataal te zijn. In het algemeen wordt de boom er breder door. Bij drie andere cypressen is de top eruit gezaagd, nadat deze gevaarlijk doorboog onder de sneeuwlast van de winter van 2009. Bij één is een top blijvend doorgebogen naar de binnenkant van het kerkhof. Dat levert geen gevaar op voor voorbijgangers of wandelaars. Bij twee andere cypressen die hier gekapt zouden moeten worden kan ik niets ontdekken dat wijst op aftakeling.

Blijkbaar vindt men coniferen waar iets aan ontbreekt of die in een ander opzicht afwijken al snel ‘slecht’. Waarschijnlijk is dat te wijten aan de hoge eisen van het IBOR-onderhoudsniveau, waarvoor gekozen is en waar ik op 12 april al iets over verteld heb. Het hoge onderhoudsniveau heeft bepaalde consequenties, waarop ik nog terug zal komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten