Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

dinsdag 13 april 2010

Een niet passende coniferenhaag


De hoge coniferenhaag aan de kant van de Bornsestraat scheidt het kerkhof van de drukte van alledag. Hier staan 10 coniferen waarvan er 7 moeten verdwijnen. Bij enkele is de top eruit gezaagd toen ze in een vorige winter doorbogen onder de sneeuwlast. Dat zijn dus zeker geen normbomen meer, maar dat is niet als reden aangevoerd. In de commissievergadering fysiek van 29-10-2009 stelde wethouder Weber n.a.v. een vraag van de SP over de bomenkap dat een coniferenhaag niet past bij de lindebomen. Dat mag de heer Weber vinden, maar een dergelijke private opvatting over schoonheid mag niet maatgevend zijn voor de kap van bomen in de publieke ruimte. Het gaat hier voornamelijk om de ook in allerlei tuinen aangeplante Californische cypres met een stamdikte van 30 cm, dus op zich niet echt iets bijzonders. Wat het wel bijzonder maakt is dat deze bomenrij het kerkhof als een scherm afsluit van de verkeersweg. Dat is gunstig voor de bloeiende magnolia’s op het kerkhof, maar belangrijker is dat de bomen het verkeerslawaai dempen dat anders dieper op het kerkhof door zou dringen. Ze onttrekken ook het zicht op het gemotoriseerde verkeer. Als je de bron van hinder niet ziet, ervaar je de hinder als minder ernstig. Haal je deze bomen weg, dan heeft dat consequenties voor de stilte op het kerkhof.

Van de 10 bomen in deze groep blijven er 3 over: een levensboom en een Californische cypres, allebei circa 60 cm dik, en een dunner exemplaar. Als in een oude bomengroep veel exemplaren worden verwijderd dan heeft zoiets invloed op de overlevingskans van de overblijvers. Ze hebben altijd steun aan de andere in de groep gehad. Valt dat weg dan neemt de kans dat ze omwaaien toe.
Wordt er hier na de kap herplant? De gemeente weet het niet. Er verdwijnen op het kerkhof 35 bomen en er komen er 15 voor terug, dat staat vast. Maar wat er herplant wordt en waar is merkwaardigerwijs nog steeds niet bekend. De planvorming daarover ligt naar verluid in handen van dhr. Veelenturf, één van de twee groencommissarissen van de VGO en volgens insiders de drijvende kracht achter de herinrichting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten