Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

maandag 26 april 2010

Kritische bezoekers


In het voorjaar, als de hormonen op gaan spelen, gaan eenden weer zwerven door de buurt. Deze drie staken doodgemoedereerd de drukke Bornsestraat over. Het vrouwtje ging voorop met in haar kielzog haar twee minnaars. Eenden zijn net kleine kinderen; ze zien het gevaar niet. Dankzij rustig rijdende automobilisten ging de eerste helft goed. Midden op de straat vond het vrouwtje iets van haar gading en begon er rustig aan te knabbelen, terwijl er van de andere kant een grote vrachtwagen naderde. Ik was er op tijd bij om ze naar de overkant te jagen. Ze gingen op de wieken en even later landden ze op het kerkhofje. Daar bekeken ze met een kritische blik de werkzaamheden.

Op zondag 30 mei houdt de Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud de jaarlijkse voorjaarsdag, waarop muziek een mooie aanvulling vormt op het zingen van de vogels. Op de zitting van de bezwaarschriftencommissie van 24 februari maakte de VGO bekend dat op de eerstkomende voorjaarsdag de herinrichtingsplannen bekend gemaakt zullen worden aan het publiek. Het was mooier geweest als ze dat vorig jaar al gedaan hadden, want inmiddels is het niet meer mogelijk om bezwaar aan te tekenen en ligt er een dichtgetimmerd plan dat op meerdere punten rammelt. Tot nu toe is men niet scheutig met informatie over de herplant van 15 bomen. De gemeente zei in maart niet op de hoogte te zijn welke boomsoorten aangeplant gaan worden, noch waar ze komen te staan. De heer Veelenturf van de VGO zou die beslissingen nemen. Deze weigerde zich er over uit te spreken en verwees mij weer naar de gemeente, die evenveel zou weten als hijzelf. Daar blijft het tot nu toe stil. Blijkbaar moet iedereen wachten op het verlossende moment op 30 mei. Dit is dan ook dé gelegenheid voor mensen met kritische vragen om op zoek te gaan naar antwoorden. Waarom mag een scheve boomkroon niet meer, is een conifeer slecht als de top eruit is, waarom moeten cypressen weg die zogenaamd graven ondermijnen maar dat niet doen? Er zijn nog veel raadsels om op te lossen.

Naschrift: De gemeente heeft inmiddels alle mensen aangeschreven die de aktie tegen de bomenkap en voor een groener Thiemsland met een handtekening ondersteund hebben. Op woensdag 19 mei a.s. van 16.00 tot 18.00 uur is er op de oude begraafplaats een inloopbijeenkomst waar de gemeente samen met de VGO rondleidingen zal verzorgen om op locatie uitleg te geven over de plannen die zij ontwikkeld hebben. Dat de voorlichting gekoppeld zou worden aan de voorjaarsdag op 30 mei berustte waarschijnlijk op een misverstand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten