Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

vrijdag 23 april 2010

Het schatkamertje


Wie na het beeld van Frederika ter Horst het eerste pad naar links neemt komt na het graf van de familie De Monchy bij een schatkamertje. Natuurlijk is het hele kerkhofterrein te zien als een schatkamer, maar dit stukje is nog weer iets aparts. De betonnen schutting en de grond zijn er overwoekerd met klimop, en samen met drie bochtige wilgen langs die schutting zorgt dat alles voor onoverzichtelijke verstopplekjes, ideaal voor egels en nestelende vogels. Op wilgen wordt nog wel eens neergekeken, omdat het zulke snelle groeiers zijn die alle kanten op gaan: flodderbomen. Daar staat tegenover dat er wel 250 insectensoorten op wilgen hun heil zoeken. Deze boomsoort is dan ook populair bij kleine zangvogels, zoals verschillende soorten mezen, op hun jacht naar insecten. Deze drie wilgen (nrs. 26 t/m 28) met een stamdiameter van 30 cm moeten echter wijken. Volgens de VGO vormen ze door hun snelle groei een bedreiging voor de waardevollere bomen (bedoeld wordt hier de linden langs de laan). De wilgen zijn natuurlijke opslag en staan een meter of 7 van de linden af. De eerste wilg in het rijtje dreigt inderdaad voor een deel in de kroon van de nabijstaande linde te groeien. Wilgen kun je echter prima snoeien; haal een tak weg en je hebt wat je wilt. Bij de andere twee is nog niets aan de hand. Wat wel een probleem kan gaan vormen is dat ze dicht op de schutting staan. Het is niet ondenkbaar dat die op den duur onder hun groeikracht zal bezwijken. Er is al een gaatje in gevallen en men wil de schutting herstellen. Wat er na de kap van het schatkamertje over blijft is onzeker. Het ‘verbeterplan’ in aanmerking genomen is de kans klein dat het op waarde geschat zal worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten